Bijzondere Jeugdbijstand in België en REGAS: een uitstekende tandem

Door: Regas B.V.  24-06-2013
Trefwoorden: Software, Gezondheidszorg, Ict

Woerden, 24 juni 2013

 

Op 10 juni jl. tekenden vzw Sporen en vzw Ter Loke een samenwerkingsovereenkomst met Regas BVBA voor de implementatie van het REGAS cliëntvolgsysteem voor de Bijzondere Jeugdbijstand, de jeugdzorg in België. Na een marktonderzoek hebben beide organisaties besloten om samen een pilotproject te starten en middels REGAS een passend cliëntvolgsysteem in te richten. 

 

Al geruime tijd is er behoefte aan een systeem welke alle disciplines kan ondersteunen: sinds 1988 wordt in de Vlaamse jeugdzorg gevraagd om een geschikt softwareprogramma voor bewonersadministratie, waarbij individuele trajecten van jongeren opgevolgd kunnen worden door diverse settings, werkvormen en begeleidingen. De nood wordt versterkt door regelgeving en opdrachten waarbij registratie en effectmeting vooropgesteld worden. “Meten is weten” wordt één van de slagzinnen en registraties zullen mede de inzet van overheidsmiddelen gaan bepalen en verantwoorden.

 

Anno 2013 mogen organisaties binnen de BJB deze nood versterkt definiëren en sectoraal de  strategische doelstelling uitspreken om de gezinnen te kunnen volgen, verbinden en bewaken vanuit de volgende stappen: dispatching (verwijzer, toegangspoort), de regie(voorziening), de operationele dimensie (afdelingen, mfc’s, trajectbegeleiders, hulpverleners) en tenslotte de overheidsdimensie.

 

Marc Thyssen, algemeen directeur vzw Ter Loke, vertelt: “REGAS biedt een flexibele webbased database aan die  alle mogelijke ruimte biedt om voorzieningen zelf te laten bouwen in functie van algemene en specifieke noden en organisatorische behoeften. Ook de jongeren en hun gezin worden actief betrokken op deze processen. REGAS kenmerkt zich als een enorme voorraad van diverse legoblokjes waarmee je kan gaan bouwen. Als voorziening ben je architect en bouwheer en bouw je dus een database op maat uit. REGAS verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en zorgt voor de noodzakelijke verbindingen in functie van door de overheid verplicht registraties. Daarbij komt dat REGAS de intrinsieke kracht heeft om te komen tot een gedegen cliëntenadministratie die flexibel hanteerbaar is, met verschillende gebruikers en verschillende gebruikersniveaus. Voor ons heeft REGAS alle ingrediënten om zowel op micro- als macroperspectief de relatie aan te gaan voor een langdurige samenwerking.”

 

De bedoeling is dat, er na een grondige analyse van de werkprocessen, vanaf het najaar gebouwd gaat worden in REGAS. In totaal zullen er vanaf 1 januari 2014 zo’n 350 medewerkers gaan aan de slag met REGAS in het primaire proces.

Trefwoorden: Behandelplannen, Clientdossier, Cliëntvolgsysteem, Gezondheidszorg, Ict, Jeugdzorg, Patienten Dossier, Regas, Software, Welzijn, Zorg, Zorg En Welzijn,

Ander nieuws en updates van Regas B.V.

21-10-2013

REGAS 5: vijfde generatie EPD gelanceerd

REGAS 5: vijfde generatie EPD gelanceerd. Vorige week is tijdens de jaarlijkse REGAS Dag van de Applicatiebeheerder een nieuwe REGAS gelanceerd: REGAS 5. Met de komst van de functionaliteit REGAS BOS en de volwassenheid van het eerder gelanceerde REGAS Brein, bereikt de dienst een vijfde generatie EPD status. REGAS 5 voorziet in standaard en speciaal toegesneden cliëntregistratie-software, en biedt tevens ondersteuning voor financiële stromen van onder andere WMO, AWBZ en DBC. Daarnaast is ...


27-09-2012

Regas kiest voor hoogwaardig cloudplatform van ReasonNet

Regas, leverancier van ICT-oplossingen binnen de zorg- en welzijnssector, heeft er voor gekozen om gebruik te maken van het IaaS-platform van ReasonNet.


24-02-2012

Regas ontwikkelt mobiele toepassingen

Regas B.V. presenteert op de vakbeurs Zorg & ICT de eerste cliëntregistratie app voor smartphones en tablets in Nederland. Met de REGAS App kunnen zorg- en hulpverleners, waar ze ook zijn, snel gegevens opzoeken, notities maken en tijdschrijven.


19-01-2012

Regas sluit overeenkomst met eerste openbaar psychiatrisch ziekenhuis

In navolging van de beklonken overeenkomst om REGAS software aan zeven psychiatrische ziekenhuizen te leveren, heeft ook Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem gekozen voor REGAS.


21-10-2011

Regas marktleider voor GGZ in België

Regas gaat REGAS cliëntsoftware aan een zevental ziekenhuizen in Vlaanderen leveren, waardoor het bedrijf marktleider voor de GGZ in België wordt.


15-09-2011

Tijd voor Verbinden op het REGAS Lustrum Symposium

Op 6 oktober 2011 vindt het REGAS Lustrum Symposium plaats, in het Spoorwegmuseum Utrecht. Het thema is 'Tijd voor Verbinden'.


13-09-2011

Ministerie van BZK gunt Regas aanbesteding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gunt Regas aanbesteding