Ministerie van BZK gunt Regas aanbesteding

Door: Regas B.V.  13-09-2011
Trefwoorden: Ict, Cliëntvolgsysteem, De Werkmaatschappij

Persbericht: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gunt Regas aanbesteding Woerden, 13 september 2011 – Regas heeft het contract getekend met ‘De Werkmaatschappij’ (DWM), het agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de levering van een zaakvolgsysteem voor het shared service center voor bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid. Regas ontvangt hiermee de gunning van de openbare Europese aanbesteding voor levering, implementatie, installatie, beheer, hosting en onderhoud van een zaakvolgsysteem. De Werkmaatschappij kiest voor REGAS registratiesoftware, omdat deze voldoet aan de formele- en geschiktheideisen en voldoet aan alle eisen die gesteld waren voor het specifieke gebruik in diverse bedrijfseenheden van de DWM. De dynamiek en flexibiliteit van REGAS zijn in de aanbesteding doorslaggevend geweest. Ook biedt Regas de economisch meest voordelige oplossing voor 'total cost of ownership'. De REGAS software wordt ingezet ter ondersteuning van workflowmanagement; registratie, tijdschrijven, rapportages en het uitwisselen van gegevens zijn hier onderdeel van. Nick Haasnoot, algemeen directeur Regas: “We zijn erg blij met het vertrouwen van DWM in REGAS. Wij zijn inmiddels het project met veel enthousiasme gestart. Wij bieden de overheid de flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid die het nodig heeft in een zaakvolgsysteem.” De Werkmaatschappij DWM faciliteert interdepartementale samenwerkingsverbanden binnen de rijksoverheid op het terrein van hun bedrijfsvoering, en begeleidt deze naar een optimale dienstverlening en een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De huidige aanbesteding is speciaal opgezet voor Werkmaatschappijbreed gebruik, waarbij het zaakvolgsysteem in eerste instantie bij Intercoach en de expertisecentra Bedrijfsmaatschappelijk werk, MobiliteitsOrganisatie, Arbeid & Gezondheid en Arbeidsjuridisch geïmplementeerd wordt. Over Regas Regas richt zich met haar registratiesoftware REGAS op ondersteuning van het primaire proces, op plekken waar mensen met mensen werken. De eigenschappen die REGAS kenmerken, zijn innovativiteit, focus op de behoeften van de professional en uitgebreide toepassingsmogelijkheden. De drie pijlers in de software zijn Volgen, Verbinden en Bewaken. Hiermee sluit REGAS naadloos aan bij Welzijn 2.0, Het Nieuwe Werken en 'Eigen Kracht'. Perscontact: Kyra van den Berg Marketing Manager Regas B.V. 06-18394119 [email protected] www.regas.nl Meer informatie over De Werkmaatschappij is te vinden op http://www.de-werkmaatschappij.nl/

Trefwoorden: Cliëntvolgsysteem, De Werkmaatschappij, Ict, Ministerie BZK, Regas, zaakvolgsysteem,

Andere producten en diensten van Regas B.V.

31-08-2009

Regas organiseert succesvol symposium voor derde keer op rij

Regas BV, specialist in software voor de ondersteuning van de primaire processen voor de sector Care, organiseert op 6 oktober 2009 voor de derde keer een symposium voor haar klanten, partners en belangstellenden. Het succes van de voorgaande jaren wordt dit jaar voortgezet vanuit het thema “Het netwerk van de cliënt”.


25-06-2009

Regas 4.5 haalt BSN Zorg Keurmerk (RB) binnen

Onlangs heeft Regas B.V. voor Regas 4.5 het BSN Zorg Keurmerk, Reguliere bevraging verkregen van het SBV-Z. Een intensieve schouwing is positief doorlopen en de tool is vanaf heden voor al haar klanten beschikbaar.


07-01-2009

Broeders van Liefde geven Regas B.V. groen licht

Het bestuur van de Broeders van Liefde heeft in december 2008 besloten de programmatuur van het Nederlandse softwarebedrijf Regas B.V. uit Woerden bij alle 14 binnen de organisatie aangesloten psychiatrische centra te implementeren. De Belgische GGZ organisatie heeft na een succesvolle piloot van anderhalf jaar groen licht gegeven.


07-01-2009

Movaris wint gemeentelijke aanbesteding met Regas

Zomer 2008 ging indicatie- en adviesbureau Movaris een traject in voor een nieuw cliëntvolgsysteem binnen de organisatie. Met de keuze voor Regas bleek al snel dat ze een stap voor hadden op andere bureaus die meededen in de aanbesteding. Regas biedt een helder inzicht in de fase waarin de adviesaanvraag van de gemeente zich bevindt en maakt veelvuldige briefwisseling overbodig: de gemeente logt in op de database van Movaris.


01-10-2008

- Softwarebedrijf Regas B.V. slaat vleugels uit naar Jeugdzorg

Met de komst van haar nieuwe klant Jarabee, slaat Regas B.V. haar vleugels uit naar de Jeugdzorg. Op 28 oktober aanstaande organiseert Regas B.V. in samenwerking met THORAX een introductiemiddag voor geïnteresseerden uit de sector, specifiek gericht op de Jeugdzorg. Deze middag vindt plaats in Woerden.


22-09-2008

Regas Symposium ‘Zelfzorg is Mensenwerk’

Zorg is mensenwerk, maar juist de factor arbeid staat onder druk. Door toenemende registratiedruk, een slinkende beroepsbevolking en een toenemend beroep op zorg is het anders organiseren hiervan noodzakelijk. Vanuit verschillende invalshoeken geven de sprekers hun visie hierop. Hoe kan ICT hier zo worden ingezet dat het arbeidsbesparend werkt en er met minder beschikbare mensen toch de juiste hoeveelheid zorg geleverd wordt?