Ministerie van BZK gunt Regas aanbesteding

Door: Regas B.V.  13-09-2011
Trefwoorden: Ict, Cliëntvolgsysteem, De Werkmaatschappij

Persbericht: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gunt Regas aanbesteding Woerden, 13 september 2011 – Regas heeft het contract getekend met ‘De Werkmaatschappij’ (DWM), het agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de levering van een zaakvolgsysteem voor het shared service center voor bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid. Regas ontvangt hiermee de gunning van de openbare Europese aanbesteding voor levering, implementatie, installatie, beheer, hosting en onderhoud van een zaakvolgsysteem. De Werkmaatschappij kiest voor REGAS registratiesoftware, omdat deze voldoet aan de formele- en geschiktheideisen en voldoet aan alle eisen die gesteld waren voor het specifieke gebruik in diverse bedrijfseenheden van de DWM. De dynamiek en flexibiliteit van REGAS zijn in de aanbesteding doorslaggevend geweest. Ook biedt Regas de economisch meest voordelige oplossing voor 'total cost of ownership'. De REGAS software wordt ingezet ter ondersteuning van workflowmanagement; registratie, tijdschrijven, rapportages en het uitwisselen van gegevens zijn hier onderdeel van. Nick Haasnoot, algemeen directeur Regas: “We zijn erg blij met het vertrouwen van DWM in REGAS. Wij zijn inmiddels het project met veel enthousiasme gestart. Wij bieden de overheid de flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid die het nodig heeft in een zaakvolgsysteem.” De Werkmaatschappij DWM faciliteert interdepartementale samenwerkingsverbanden binnen de rijksoverheid op het terrein van hun bedrijfsvoering, en begeleidt deze naar een optimale dienstverlening en een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De huidige aanbesteding is speciaal opgezet voor Werkmaatschappijbreed gebruik, waarbij het zaakvolgsysteem in eerste instantie bij Intercoach en de expertisecentra Bedrijfsmaatschappelijk werk, MobiliteitsOrganisatie, Arbeid & Gezondheid en Arbeidsjuridisch geïmplementeerd wordt. Over Regas Regas richt zich met haar registratiesoftware REGAS op ondersteuning van het primaire proces, op plekken waar mensen met mensen werken. De eigenschappen die REGAS kenmerken, zijn innovativiteit, focus op de behoeften van de professional en uitgebreide toepassingsmogelijkheden. De drie pijlers in de software zijn Volgen, Verbinden en Bewaken. Hiermee sluit REGAS naadloos aan bij Welzijn 2.0, Het Nieuwe Werken en 'Eigen Kracht'. Perscontact: Kyra van den Berg Marketing Manager Regas B.V. 06-18394119 [email protected] www.regas.nl Meer informatie over De Werkmaatschappij is te vinden op http://www.de-werkmaatschappij.nl/

Trefwoorden: Cliëntvolgsysteem, De Werkmaatschappij, Ict, Ministerie BZK, Regas, zaakvolgsysteem,

Ander nieuws en updates van Regas B.V.

21-10-2013

REGAS 5: vijfde generatie EPD gelanceerd

REGAS 5: vijfde generatie EPD gelanceerd. Vorige week is tijdens de jaarlijkse REGAS Dag van de Applicatiebeheerder een nieuwe REGAS gelanceerd: REGAS 5. Met de komst van de functionaliteit REGAS BOS en de volwassenheid van het eerder gelanceerde REGAS Brein, bereikt de dienst een vijfde generatie EPD status. REGAS 5 voorziet in standaard en speciaal toegesneden cliëntregistratie-software, en biedt tevens ondersteuning voor financiële stromen van onder andere WMO, AWBZ en DBC. Daarnaast is ...


24-06-2013

Bijzondere Jeugdbijstand in België en REGAS: een uitstekende tandem

Op 10 juni jl. tekenden vzw Sporen en vzw Ter Loke een samenwerkingsovereenkomst met Regas BVBA voor de implementatie van het REGAS cliëntvolgsysteem voor de Bijzondere Jeugdbijstand, de jeugdzorg in België.  Na een marktonderzoek hebben beide organisaties besloten om samen een pilotproject te starten en middels REGAS een passend cliëntvolgsysteem in te richten. 


27-09-2012

Regas kiest voor hoogwaardig cloudplatform van ReasonNet

Regas, leverancier van ICT-oplossingen binnen de zorg- en welzijnssector, heeft er voor gekozen om gebruik te maken van het IaaS-platform van ReasonNet.


24-02-2012

Regas ontwikkelt mobiele toepassingen

Regas B.V. presenteert op de vakbeurs Zorg & ICT de eerste cliëntregistratie app voor smartphones en tablets in Nederland. Met de REGAS App kunnen zorg- en hulpverleners, waar ze ook zijn, snel gegevens opzoeken, notities maken en tijdschrijven.


19-01-2012

Regas sluit overeenkomst met eerste openbaar psychiatrisch ziekenhuis

In navolging van de beklonken overeenkomst om REGAS software aan zeven psychiatrische ziekenhuizen te leveren, heeft ook Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem gekozen voor REGAS.


21-10-2011

Regas marktleider voor GGZ in België

Regas gaat REGAS cliëntsoftware aan een zevental ziekenhuizen in Vlaanderen leveren, waardoor het bedrijf marktleider voor de GGZ in België wordt.


15-09-2011

Tijd voor Verbinden op het REGAS Lustrum Symposium

Op 6 oktober 2011 vindt het REGAS Lustrum Symposium plaats, in het Spoorwegmuseum Utrecht. Het thema is 'Tijd voor Verbinden'.