Regas 4.5 haalt BSN Zorg Keurmerk (RB) binnen

Door: Regas B.V.  25-06-2009
Trefwoorden: Software, Zorg, Bsn

Per 1 juni 2009 is het gebruik van BSN in de zorg verplicht geworden. Om de kwaliteit van de zorginformatiesystemen te waarborgen, heeft SBV-Z in opdracht van het ministerie van VWS hiervoor het keurmerk BSN Zorg ontwikkeld. Een intensief traject dat toetst of de applicatie op een juiste, gebruikersvriendelijke wijze het vaststellen van het BSN, en daarmee van de identiteit van de cliënt/patiënt, ondersteunt met behulp van de BSN-diensten van de SBV-Z.

Het gebruik van het BSN in de zorg is geregeld in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren door betrouwbare gegevensuitwisseling. In Regas 4.5 vraagt een gebruiker de gegevens op bij het SBV-Z, dat vervolgens met een druk op de knop geïmporteerd wordt. Hiermee wordt de identiteit van de cliënt/patiënt met het BSN gekoppeld en is gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars legitiem.

Meer informatie over het BSN Zorg Keurmerk is terug te vinden op www.infobsnzorg.nl.


EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

Pamela de Zeeuw tel.: +31-348489040 mail: [email protected]

Over Regas B.V.
Regas B.V. is een softwarebouwer van formaat en actief binnen de diverse sectoren in Zorg en Welzijn. Regas richt zich op de ontwikkeling en verkoop van procesondersteunende software voor casemanagement, elektronische dossiervorming en workflowmanagement. In de deelsectoren maatschappelijke opvang/vrouwenopvang en maatschappelijke dienstverlening is Regas hiermee marktleider. Regas B.V. maakt onderdeel van de Almende Groep.

Trefwoorden: Bsn, Ministerie Van Vws, Software, Zorg,