REGAS 5: vijfde generatie EPD gelanceerd

Door: Regas B.V.  21-10-2013
Trefwoorden: Epd, Cliëntvolgsysteem, Regas

Woerden, 17 oktober 2013. Vorige week is tijdens de jaarlijkse REGAS Dag van de Applicatiebeheerder een nieuwe REGAS gelanceerd: REGAS 5. Met de komst van de functionaliteit REGAS BOS en de volwassenheid van het eerder gelanceerde REGAS Brein, bereikt de dienst een vijfde generatie EPD status. In 1998 heeft Gartner een model opgesteld dat de evolutie van EPD/ECD-pakketten beschrijft. Dit model kent vijf generaties: van eenvoudige systemen met rapportagemogelijkheden tot complexe, geïntegreerde systemen die realtime ondersteuning bieden bij de zorgactiviteiten op locatie. Met de komst van REGAS 5 heeft het Nederlandse softwarehuis de generatie “Mentor” bereikt. Hiermee zijn zij een stap verder dan louter vergaande beslissingsondersteuning: de primaire procesondersteuner kan ook situaties herkennen die zich nog niet eerder hebben voorgedaan om hier vervolgens de professional bij te adviseren. REGAS BOS, beslissingsondersteunend systeem, is een volledig webbased rapportagemodule die voorziet in het beantwoorden van zowel ad hoc vragen als in het creëren van dashboards. REGAS Brein is de verzameling aan intelligentie die in REGAS 5 huist. Alle ingevoerde data zijn een voedingsbodem voor vervolg: niet langer is de database een slimme, georganiseerde verzameling van gegevens, maar de data komt werkelijk tot leven. Over Regas B.V. Regas B.V. is leverancier van het full SaaS-product REGAS 5 en ondersteunt op innovatieve wijze de professionals in de zorg- en welzijnssector bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het centraal vastleggen van cliëntinformatie in REGAS 5 zorgt voor een efficiënter hulpverleningsproces en inzichtelijke werkstructuur. REGAS 5 bespaart hierdoor de gebruiker tijd en is daadwerkelijk een mentor voor de professional. Met name de participatie van cliënten en derden (ketenpartijen, familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers) in het elektronisch dossier is één van de speerpunten. REGAS 5 voorziet in standaard en speciaal toegesneden cliëntregistratie-software, en biedt tevens ondersteuning voor financiële stromen van onder andere WMO, AWBZ en DBC. Daarnaast is REGAS 5 in te zetten voor cliënttevredenheidsonderzoeken. Input en output gaan hand in hand; REGAS 5 heeft naast de registratie oplossingen ook een scala aan mogelijkheden voor rapportage waarmee voor elk type gebruiker, intern of extern, resultaten voor handen zijn. In Nederland is Regas B.V., sinds de oprichting in 1997, een belangrijke leverancier van oplossingen binnen Maatschappelijke Dienstverlening & Welzijn, Opvang en Jeugdzorg. Daarnaast richt ze zich op Geestelijke gezondheidszorg en Gemeenten als het gaat om de ondersteuning van primaire processen en dossiervoering omtrent burgers. In België is Regas marktleider in de GGZ en daarnaast actief binnen Jeugdzorg en het landelijke Centrum Algemeen Welzijnswerk. Perscontact: Cynthia van den Ham 06 81 42 41 10, [email protected]

Trefwoorden: Cliëntvolgsysteem, Epd, Regas, vijfde generatie software,

Ander nieuws en updates van Regas B.V.

24-06-2013

Bijzondere Jeugdbijstand in België en REGAS: een uitstekende tandem

Op 10 juni jl. tekenden vzw Sporen en vzw Ter Loke een samenwerkingsovereenkomst met Regas BVBA voor de implementatie van het REGAS cliëntvolgsysteem voor de Bijzondere Jeugdbijstand, de jeugdzorg in België.  Na een marktonderzoek hebben beide organisaties besloten om samen een pilotproject te starten en middels REGAS een passend cliëntvolgsysteem in te richten. 


27-09-2012

Regas kiest voor hoogwaardig cloudplatform van ReasonNet

Regas, leverancier van ICT-oplossingen binnen de zorg- en welzijnssector, heeft er voor gekozen om gebruik te maken van het IaaS-platform van ReasonNet.


24-02-2012

Regas ontwikkelt mobiele toepassingen

Regas B.V. presenteert op de vakbeurs Zorg & ICT de eerste cliëntregistratie app voor smartphones en tablets in Nederland. Met de REGAS App kunnen zorg- en hulpverleners, waar ze ook zijn, snel gegevens opzoeken, notities maken en tijdschrijven.


19-01-2012

Regas sluit overeenkomst met eerste openbaar psychiatrisch ziekenhuis

In navolging van de beklonken overeenkomst om REGAS software aan zeven psychiatrische ziekenhuizen te leveren, heeft ook Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem gekozen voor REGAS.


21-10-2011

Regas marktleider voor GGZ in België

Regas gaat REGAS cliëntsoftware aan een zevental ziekenhuizen in Vlaanderen leveren, waardoor het bedrijf marktleider voor de GGZ in België wordt.


15-09-2011

Tijd voor Verbinden op het REGAS Lustrum Symposium

Op 6 oktober 2011 vindt het REGAS Lustrum Symposium plaats, in het Spoorwegmuseum Utrecht. Het thema is 'Tijd voor Verbinden'.


13-09-2011

Ministerie van BZK gunt Regas aanbesteding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gunt Regas aanbesteding