Regas marktleider voor GGZ in België

Door: Regas B.V.  21-10-2011
Trefwoorden: Software, Gezondheidszorg, Welzijn

Woerden, 18 oktober 2011 – Regas B.V. en Regas BVBA beklinken vandaag, in samenwerking met Partezis, de levering van REGAS cliëntsoftware aan een zevental ziekenhuizen in Vlaanderen. Hiermee bevestigt Regas haar toonaangevende positie in de Belgische markt voor geestelijke gezondheidszorg; het bedrijf is nu marktleider in de GGZ. Partezis levert hierbij de specifieke kennis en kunde van de Belgische GGZ markt. Regas is al enige tijd actief in Vlaanderen, waar het onder meer de Broeders van Liefde, de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg op de Belgische markt, tot haar klanten rekent. Dit is in België niet onopgemerkt gebleven, met als gevolg dat er bij de aanbesteding voor de (psychiatrische) ziekenhuizen Emmaus, Philippus Neri en Sint-Annedael met interesse naar REGAS gekeken werd. Door 'Best of Breed' toe te passen en de facturatie-technologie van Partezis te integreren in REGAS, is er een totaal oplossing voor de GGZ gecreëerd. Met alle instellingen zijn langdurige afspraken gemaakt. Een krachtige factor, die borg moet staan voor effectieve ontwikkeling en gebruik, is dat er een gebruikersgroep voor de diverse instellingen wordt geformeerd. Nick Haasnoot, algemeen directeur Regas B.V.: “We zijn erg trots op wat onze collega's in België samen met ons hebben bereikt. Het is een grote stap voorwaarts en een bevestiging dat we met onze nieuwe propositie Volgen, Verbinden, Bewaken de benodigde ondersteuning bieden bij hulporganisaties in de GGZ. Wij vertrouwen erop dat deze benadering ook in Nederland zijn weerslag zal hebben.” In de toekomst verwacht Regas haar software bij nog meer partijen in België in te gaan zetten. Over Regas Regas richt zich met haar software REGAS primair op de ondersteuning van de welzijns-professional en haar cliënten; daar waar mensen met mensen werken. De eigenschappen die REGAS kenmerken zijn innovativiteit, focus op de behoeften van de professional en uitgebreide toepassingsmogelijkheden. De drie pijlers in de software zijn Volgen, Verbinden en Bewaken. Hiermee sluit REGAS naadloos aan bij Welzijn 2.0, het nieuwe werken en 'Eigen Kracht'. Perscontact: Kyra van den Berg Marketing Manager Regas B.V. 0348-489040 [email protected]

Trefwoorden: Cliëntvolgsysteem, Gezondheidszorg, Psychiatrie, Regas, Software, Software Voor Psychiatrie, Welzijn,

Ander nieuws en updates van Regas B.V.

21-10-2013

REGAS 5: vijfde generatie EPD gelanceerd

REGAS 5: vijfde generatie EPD gelanceerd. Vorige week is tijdens de jaarlijkse REGAS Dag van de Applicatiebeheerder een nieuwe REGAS gelanceerd: REGAS 5. Met de komst van de functionaliteit REGAS BOS en de volwassenheid van het eerder gelanceerde REGAS Brein, bereikt de dienst een vijfde generatie EPD status. REGAS 5 voorziet in standaard en speciaal toegesneden cliëntregistratie-software, en biedt tevens ondersteuning voor financiële stromen van onder andere WMO, AWBZ en DBC. Daarnaast is ...


24-06-2013

Bijzondere Jeugdbijstand in België en REGAS: een uitstekende tandem

Op 10 juni jl. tekenden vzw Sporen en vzw Ter Loke een samenwerkingsovereenkomst met Regas BVBA voor de implementatie van het REGAS cliëntvolgsysteem voor de Bijzondere Jeugdbijstand, de jeugdzorg in België.  Na een marktonderzoek hebben beide organisaties besloten om samen een pilotproject te starten en middels REGAS een passend cliëntvolgsysteem in te richten. 


27-09-2012

Regas kiest voor hoogwaardig cloudplatform van ReasonNet

Regas, leverancier van ICT-oplossingen binnen de zorg- en welzijnssector, heeft er voor gekozen om gebruik te maken van het IaaS-platform van ReasonNet.


24-02-2012

Regas ontwikkelt mobiele toepassingen

Regas B.V. presenteert op de vakbeurs Zorg & ICT de eerste cliëntregistratie app voor smartphones en tablets in Nederland. Met de REGAS App kunnen zorg- en hulpverleners, waar ze ook zijn, snel gegevens opzoeken, notities maken en tijdschrijven.


19-01-2012

Regas sluit overeenkomst met eerste openbaar psychiatrisch ziekenhuis

In navolging van de beklonken overeenkomst om REGAS software aan zeven psychiatrische ziekenhuizen te leveren, heeft ook Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem gekozen voor REGAS.


15-09-2011

Tijd voor Verbinden op het REGAS Lustrum Symposium

Op 6 oktober 2011 vindt het REGAS Lustrum Symposium plaats, in het Spoorwegmuseum Utrecht. Het thema is 'Tijd voor Verbinden'.


13-09-2011

Ministerie van BZK gunt Regas aanbesteding

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gunt Regas aanbesteding