‘Aan recessie kun je ontsnappen door nieuwe route in te slaan’

Door: Centrum Voor Innovatie Van De Bouwkolom  27-04-2009
Trefwoorden: Architecten, Vastgoed, Bouwen

Herzie uw strategie, herplan uw afspraken
De CIB-directeur kreeg in september 2008 veel aandacht voor de door hem geformuleerde ‘Vijf Gouden Regels voor bouwondernemers om de gevolgen van de kredietcrisis te doorstaan.’ ‘Het aantal verzoeken om die regels nader toe te lichten en uit te werken was ontelbaar. In vrijwel alle bouwbladen is daaraan aandacht besteed. Dat heeft grote betrokkenheid opgeleverd bij de actuele bedrijfsproblematiek, zoals deze zich in de gehele breedte van de bouwsector heeft aangediend. Met het Masterclass-initiatief bieden wij bouwondernemers uit de gehele bouwkolom de mogelijkheid om in een beperkte tijdsduur alle ontwikkelde ideeën en daarmee opgedane ervaring op te pikken. Iedere bouwondernemer staat voor de zware en grootste uitdaging om het eigen bedrijf door deze turbulente periode heen te loodsen. Dat vraagt veel van het ondernemerschap, de visie en het doorzettingsvermogen van mensen.’ Met het Masterclass-programma biedt het CIB de nodige ondersteuning, zowel op inhoudelijk als mentaal gebied. ‘Allerlei vaststaande gegevens en klassieke kaders zijn in beweging gekomen. Het speelveld is enorm veranderd. Dat vraagt een herziening van strategische keuzen, die op inmiddels achterhaalde uitgangspunten zijn gebaseerd. Allerlei vragen dienen zich daarbij aan. Hoe ziet de nabije toekomst er uit? Op welke manier kunnen we het beste op de gewijzigde omstandigheden inspelen? Hoe kunnen we een meer zelfstandige en onafhankelijke bedrijfskoers varen? Wat vraagt dat van het management en de medewerkers? Hoe brengen we zo’n veranderstrategie in de praktijk? Oskam: ‘Te weinig ondernemers zien in dat een herziening van de strategie ook leidt tot een herplanning van gemaakte afspraken. Ondernemers, die daarvan de urgentie zien, zullen op de donderdagen 4 en 18 juni 2009 in het Slot Zeist alle noodzakelijke informatie verzamelen en inspiratie opdoen.’
Twintig thema’s in vier bouwfasen
De Masterclass ‘Bouwen is het creëren van kansen’ omvat een programma van twee dagen, waarin twintig thema’s, verdeeld over vier bouwfasen behandeld worden. Allerlei bestaande trainingen voor de bouwsector zijn vaak themagericht, waarbij naar de mening van Oskam te weinig oog is voor de consequenties daarvan voor de verschillende bouwfasen. ‘Het CIB werkt aan versterking van de integratie door het hele bouwproces heen. Daarbij realiseren we ons dat van echte integratie pas sprake kan zijn, als daarbij vanaf het allereerste begin door alle relevante bouwpartners wordt samengewerkt. Dat heeft grote gevolgen voor de initiatieffase. Ook in de bouwfase is nog veel winst te boeken op het integratie-thema. De derde fase betreft de oplevering. Daar worden nog te weinig vruchten geplukt van de integratieboom. Dat geldt ook voor de vierde fase, waarin het beheer centraal staat. Juist in de beheerfase kan de waarde van een integraal concept blijken, zeker ook in termen van marketing en bedrijfsresultaat. In het Masterclass-programma van het CIB komen tijdens de eerste dag op donderdag 4 juni 2009 de initiatieffase en de bouwfase aan bod. Per fase wordt een vijftal actuele thema’s uitvoerig behandeld en uitgewerkt. Tijdens het tweede Masterclass-dag op donderdag 18 juni 2009 worden de opleverfase en de beheerfase uitgediept. Iedere Masterclass-dag wordt afgerond met een vijftal Gouden Regels voor succes in elke bouwfase.
Inspiratie en transpiratie
Het Masterclass-programma wordt gepresenteerd door Piet M. Oskam, die als directeur van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) de laatste jaren vele groepen bouwondernemers heeft geïnspireerd met zijn benadering van de kantelende bouwkolom. Bij de presentatie van het Masterclass-programma wordt hij geassisteerd door ir. Linda M. Cents, die bij elk behandelend thema aandacht zal vragen voor bestaande ideeënkillers, die ondernemers en managers met vernieuwingsplannen kunnen dwarsbomen. Ir. Linda M. Cents heeft zowel bedrijfskunde als psychologie gestudeerd en heeft sinds 2005 binnen het CIB uitvoering gegeven aan vele innovatieprojecten binnen de bouwsector. Het Masterclass-programma van het CIB is gestoeld op een drietal peilers: inspiratie, informatie en transpiratie. Tijdens de twee Masterclass-dagen in Slot Zeist zal het CIB zorgen voor de informatie en inspiratie. De transpiratie volgt voor de deelnemende ondernemers en managers vooral in de periode daarna. Het CIB biedt de mogelijkheid aan de Masterclass-deelnemers om een coach te krijgen bij de ontwikkeling en uitwerking van een veranderstrategie voor het eigen bedrijf, waarmee optimaal op de actuele omstandigheden wordt ingespeeld. Voor meer informatie over en aanmelding voor deelname aan het Masterclass-programma ‘Bouwen is het creëren van kansen’ is de speciale website http//:masterclass.bouwkolom.org opengesteld.
Voor de ontwikkeling van het Masterclass-programma is er binnen het CIB een wetenschappelijk kernteam geformeerd, dat naast Piet M. Oskam en ir. Linda M. Cents bestaat uit sociaal wetenschapper Drs. Alfons Hurenkamp, communicatiewetenschapper Inge van Baalen MA, bedrijfskundige en bouwkundige Ir. Ing. Tim Collombon en planoloog Drs. Jeroen Sopers. Door dit kernteam zijn de twintig actuele thema’s methodisch uitgewerkt, waardoor het Masterclass-programma van het CIB sterk toepassingsgericht en een op de bedrijfspraktijk afgestemd karakter heeft.


Regieraad boek ‘Bouwen is het creëren van kansen’ vormt de basis van Masterclass
‘Bouwen is het creëren van kansen’ is de titel van een door de Regieraad Bouw in februari 2009 uitgegeven boek, dat geschreven is door Piet M. Oskam, directeur van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB). Het gelijknamige Masterclass-programma van het CIB is mede gebaseerd op de inhoud van dit boek, dat aan alle deelnemers van de Masterclass verstrekt wordt. Daarnaast ontvangen de Masterclass-deelnemers een uitwerkingsboek, waarmee de twintig thema’s in vier bouwfasen voor het eigen bedrijf uitgewerkt kunnen worden. Daarmee beschikken de deelnemers van de Masterclass over een praktijkgericht hulpmiddel om voor het eigen bedrijf kansen te creëren.


Fotobijschrift:
Piet M. Oskam, directeur van Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB): ‘Met het Masterclass-programma ‘Bouwen is het creëren van kansen’ biedt het CIB ondernemers in de gehele bouwkolom een praktisch hulpmiddel om met succes door een turbulente periode heen te komen.’

Trefwoorden: Architecten, Bouwen, Bouwsector, Innovatie, Kansen, Kredietcrisis, Masterclass, Ondernemen, Recessie, Vastgoed

Contact Centrum Voor Innovatie Van De Bouwkolom

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share