Inkomen Chinees groeit vier keer zo hard als van Nederlander

Inkomen Chinees groeit vier keer zo hard als van Nederlander van Hay Group

Door: Hay Group  15-03-2007
Trefwoorden: Inkomen, Salarisstijging

Zeist, woensdag 14 maart 2007 – De reële lonen in China zullen komend jaar vier keer zo snel toenemen als in Nederland. Na China stijgen de salarissen in India en Oost-Europa het hardst. Voor Nederland wordt een beperkte salarisgroei van ongeveer twee procent verwacht. Dit blijkt uit het Global Pay Day rapport van Hay Group, waarin de salarisstijgingen voor 2007 in bijna zeventig landen voorspeld worden.

Hay Group maakt in het rapport een onderscheid tussen administratief personeel, professionals en senior managers. Voor iedere groep is in elk land de verwachte salarisstijging in 2007 berekend, voor en na aftrek van het nationale inflatiepercentage. Dit is het reële loon.

Nederland op plaats 27
Nederland staat op de 27ste plaats wat betreft de stijging van de reële lonen van professionals en senior managers. Binnen administratief personeel neemt Nederland de 25ste plek in. Na een jarenlange daling van de collectieve salarisverhoging door de wijzigingen in het sociale stelsel en de loonmatigingen, verwacht Hay Group een stijging met 0,2 procent richting 1,8 procent in 2007. Deze stijging wordt deels verklaard door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De reële stijging is naar verwachting het komend jaar vrijwel gelijk over de gehele linie rond de twee procent.

Anne Branger, Manager Reward Information Services bij Hay Group: "Werknemers in Nederland en heel West-Europa hebben een hoger basissalarisniveau als startpunt en zullen er het komende jaar slechts marginaal op vooruitgaan. Intussen zijn nieuwe economieën bezig om hun achterstand in te halen.”

Negen procent inleveren of negen procent erbij?
Chinese en Indiase werknemers kunnen dit jaar in hun handen knijpen: de Chinezen gaan er in 2007 over de gehele linie acht à negen procent op vooruit, Indiërs zes à zeven procent. Dat de lonen in de lift zitten, heeft alles te maken met de snelle economische groei in deze regio’s, zegt Hay Group. De Verenigde Arabische Emiraten zijn de hekkensluiters van de lijst met onderzochte landen: daar dalen de reële lonen met bijna 2,5 procent. Ook dichter bij huis, in bijvoorbeeld Oostenrijk of Ierland, is de situatie niet zo rooskleurig. Hoewel hier wel salarisstijgingen worden verwacht, blijft er na inflatiecorrectie weinig over.


Managers beter af in het oosten
De snel stijgende salarissen in Oost-Europa zijn een afspiegeling van de economische ontwikkelingen in die regio. Terwijl de lonen voor arbeiders en administratieve krachten veel lager liggen dan in West-Europa, liggen de beloningsniveaus van senior managers in West- en Oost-Europa veel dichter bij elkaar. Anne Branger: “Naar mate het verschil kleiner wordt, zal de koopkracht van senior managers in Oost-Europa als gevolg van de lage kosten van het levensonderhoud steeds verder stijgen ten opzichte van die van hun collega's in het Westen. Deze groep is in Oost-Europa straks beter af dan in het Westen.”

Over het Global Pay Day rapport
Het Global Pay Day-rapport van Hay Group voorspelt voor 2007 salarisstijgingen voor 67 landen in de hele wereld. Het rapport onthult de ‘reële’ stijgingspercentages in 2007 voor administratief personeel, professionals en senior managers. Dit gebeurt op basis van gegevens van werkgevers over de verwachte salarisverhogingen in relatie tot het nationale inflatiepercentage. De voorspellingen met betrekking tot salarisstijgingen zijn aangeleverd door de ongeveer 13.000 deelnemende organisaties binnen Hay Group op basis van het verwachte salarisstijgingsbudget voor het komende jaar.

Over Hay Group PayNet®
Hay Group PayNet® is een online beloningsinformatieplatform dat direct toegang geeft tot Hay Group databases. Eind vorig jaar is nog een geheel herziene versie van het online beloningsinformatieportaal geïntroduceerd. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment zoekopdrachten uitvoeren op basis van geografie, grootte van de organisatie, bedrijfstak, functies en functiefamilies. Zoekopdrachten geven resultaten op verschillende onderdelen van het arbeidsvoorwaardenpakket. Hay Group PayNet® is op de markt sinds 1997.

Hay Group
Hay Group is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van strategie, organisatie en Human Resources. Hay Group is meer dan zestig jaar actief in het ontwikkelen van talent en helpt organisaties beter te werken door mensen te motiveren om optimaal te presteren. Met ruim 2000 mensen, werkzaam in 88 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7000 organisaties. Zie ook www.haygroup.nl
- EINDE BERICHT –

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**NOOT voor de REDACTIE**

Voor meer informatie en uitgebreide tabellen kunt u contact opnemen met:

Hay Group
Cynthia van Houten, Marketing & Communications
Tel. 030 – 6929941
Email: [email protected]
www.haygroup.nl

Trefwoorden: Inkomen, Salarisstijging

Contact Hay Group

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share