Salarisstijgingen beperkt, ondanks toenemende schaarste

Salarisstijgingen beperkt, ondanks toenemende schaarste van Hay Group

Door: Hay Group  23-04-2007
Trefwoorden: Salaris, Arbeidsmarkt, Schaarste

Hay Group Salaris Update 2007:
Salarisstijgingen beperkt, ondanks toenemende schaarste

Zeist, maandag 23 april 2007 – De gemiddelde collectieve salarisverhoging voor 2007 wordt op 1,8% geschat. Dit is weliswaar meer dan afgelopen jaar voorspeld, maar minder spectaculair dan alle berichten over de effecten van schaarste op de arbeidsmarkt doen vermoeden. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse Hay Group Salaris Update.

De salaristoename in 2006 en de verwachte stijgingen voor 2007 zijn in lijn met de aantrekkende economie. Vorig jaar stegen de collectieve salarissen gemiddeld met 1,6%. In 2005 was deze groei nog 0,9%. Naast de collectieve verhogingen, verhogen ondernemingen salarissen individueel, waarmee het totale salarisstijgingspercentage voor 2006 gemiddeld op 3,6% ligt.

Toch is de verwachte groei voor dit jaar bescheiden, als je kijkt naar de gemiddelde collectieve salarisstijgingen in de jaren 2002 en 2003. Toen stegen de collectieve salarissen met respectievelijk 2,9% en 2,2%. “De kranten staan bol van de schaarste op de arbeidsmarkt de afgelopen maanden en daar is met name door de vergrijzing ook zeker sprake van,” zegt Anne Branger, Manager Reward Information Services bij Hay Group. “Hoewel er weer sprake is van een duidelijk stijgende lijn, leidt de schaarste tot op heden niet tot spectaculaire loonstijgingen. Wel zien we dat werkgevers veel meer tijd en geld steken in het invullen van openstaande vacatures.”

[Tabel: gemiddelde collectieve salarisverhogingen in de periode 2002 - 2007]

Grootste tekort binnen Finance & Accounting
Finance & Accounting vacatures worden het moeilijkst opgevuld: 41% van de aan de survey deelnemende bedrijven spreekt van schaarste. Daarnaast is er ook sprake van personeelsschaarste in de ICT (33%) en in sales (27%).

Een ruime meerderheid van 88% ervaart dat de schaarste op de arbeidsmarkt in 2006/2007 ten opzichte van 2005 is toegenomen. Schaarste blijkt over de afgelopen 4 jaar veelal in dezelfde functies voor te komen. Met name sales- en engineering functies blijken continu moeilijk in te vullen. Voor human resources en logistiek/inkoop functies zijn nog voldoende mensen te vinden. Hier spreekt minder dan 10% van personeelstekorten.

Kortetermijnoplossingen favoriet
Om de schaarste het hoofd te bieden heeft 68% van de deelnemers het afgelopen jaar maatregelen genomen. De meeste tijd en geld stopt men in recruitment om openstaande vacatures alsnog in te vullen. Wat nog weinig wordt toegepast, maar relatief de meest succesvolle maatregel is om het tekort aan medewerkers te verminderen, is een zogenaamde ‘arbeidsmarkttoeslag’. Dit is een toeslag die de werkgever tijdelijk aan bepaalde functies toekent in verband met ontwikkelingen of schaarste op de arbeidsmarkt. Een dergelijke toeslag kan oplopen tot wel 20% van het bruto maandsalaris. Met name voor ICT, sales en juridische functies wordt deze toeslag toegekend.

Branger: “Iets meer dan de helft van de ondernemingen (54%) heeft echter geen afspraken gemaakt over het beëindigen van de arbeidsmarkttoeslag. Voor deze ondernemingen heeft de toeslag een kostenopdrijvend effect op het moment dat de marktsituatie verandert.”

De afgelopen jaren is er ook geëxperimenteerd met zogenoemde ‘flexbudgetten’. Met een flexbudget geven werkgevers hun medewerkers de mogelijkheid om zelf hun secundaire arbeidsvoorwaardenpakket aan te vullen. In de praktijk wordt hier niet veel gebruik van gemaakt. “Werknemers willen het niet meer zelf uitzoeken,” aldus Branger.

Opleidingsplan voor hogere productiviteit
Zeker door de verdere vergrijzing van de arbeidsmarkt, is productiviteit een hot item. Ruim een kwart van de deelnemers geeft aan het afgelopen jaar extra maatregelen te hebben genomen om de medewerkers productief te houden. Arbo- en preventiemaatregelen zijn hierbij het meest populair, maar niet het meest effectief. Een gedegen opleidingsplan daarentegen blijkt wel succesvol te zijn, maar slechts eenderde van de deelnemers past deze maatregel daadwerkelijk toe.

Branger: “Nog eerder wordt gekozen voor extra verlofmaatregelen of bijvoorbeeld een personal coach. Het gevolg van deze minder effectieve maatregelen is dat organisaties met personeelstekorten blijven kampen, waardoor er steeds meer extern personeel wordt aangetrokken. Maar liefst 83% van de respondenten noemt dit.”

Over het onderzoek
Hay Group Reward Information Services onderzoekt jaarlijks het Nederlandse beloningsbeleid en de beloningspraktijk van haar klanten. In 2007 namen er 160 bedrijven aan de Hay Group Salaris Update deel. Het gaat met name om middelgrote en grote bedrijven. De financiële en zakelijke dienstverlening is voor 34 procent vertegenwoordigd in het onderzoek, tegen 39 procent industrie, techniek en ICT en 27 procent overige sectoren. De meerderheid van de ondernemingen (60%) heeft een omzet van meer dan 125 miljoen.


Hay Group
Hay Group is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van strategie, organisatie en Human Resources. Hay Group is meer dan zestig jaar actief in het ontwikkelen van talent en helpt organisaties beter te werken door mensen te motiveren om optimaal te presteren. Met ruim 2000 mensen, werkzaam in 88 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7000 organisaties. Zie ook www.haygroup.nl.


**NOOT voor de REDACTIE**

Voor meer informatie of het opvragen van een extract uit de survey, kunt u contact opnemen met:

Hay Group
Cynthia van Houten, Marketing & Communications
Tel. 030 – 692 99 41
Email: [email protected]
www.haygroup.nl

Trefwoorden: Arbeidsmarkt, Loonstijging, Salaris, Salarisstijging, Schaarste,

Contact Hay Group

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share