Gemeente Skarsterlân ontwikkelt personeel middels kwaliteitenmanagement van Orga

Door: Orga Toolkit  13-10-2008
Trefwoorden: Orga

Zeist/Joure, 13 oktober 2008 – De Friese gemeente Skarsterlân gaat als eerste gemeente in Nederland werken met kwaliteitenmanagement. Dit doen zij in samenwerking met Orga Advies, een HR-adviesbureau voor de ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties. De keuze voor kwaliteitenmanagement, een vorm van competentiemanagement ontwikkeld door Orga, past in de visie van de gemeente Skarsterlân om te kiezen voor innovatieve methoden en werkwijzen.

De gemeente wil als organisatie een kwaliteitsslag maken door talenten van het personeel vast te leggen, te onderkennen en verder te ontwikkelen. Intensieve training door professionele trainers moet er uiteindelijk voor zorgen dat alle medewerkers zich de benoemde kwaliteiten eigen maken.

De hoofddoelstelling van dit project is om het management meer mogelijkheden te geven in het aansturen van mensen waar het hun groei en ontwikkeling betreft. Daarnaast moet kwaliteitenmanagement de instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers optimaliseren. Het project is in het voorjaar van start gegaan en zal vanaf september worden uitgerold. De voorbereiding bestond uit een HR scan om de doelstellingen en positie van kwaliteitenmanagement binnen de gemeente vast te stellen. Inmiddels zijn kwaliteitsprofielen bij de functies opgesteld, een HR-scan uitgezet en de HR-cyclus ontwikkeld en voorbereid. De gemeente Skarsterlân heeft voor dit project een subsidie gekregen van het A&O fonds.

“Kwaliteitenmanagement is een systematiek die we ontwikkeld hebben om kwaliteiten en talenten van mensen te onderkennen”, aldus Diddo van Zand, directeur van Orga. “Het is een eenvoudiger uit te voeren alternatief voor competentiemanagement. Onze ervaring met deze benadering is namelijk dat het grote aantal competenties het voor managers zeer lastig maakt om medewerkers aan te sturen of ontwikkelen. Wij bieden de gemeente met de methodiek kwaliteitenmanagement de mogelijkheid om haar doelstellingen te realiseren, namelijk het ontwikkelen van talent en het sturen op de kwaliteiten van medewerkers. Uiteindelijk moet dat leiden tot een gemeente die herkenbaar is op de kernkwaliteiten integriteit, helder communiceren, ambitie en samenwerken.”

“Binnen onze gemeente vinden we zowel individuele ontwikkeling van medewerkers als de verdere professionalisering van de organisatie erg belangrijk”, aldus Evelien Blaauw, gemeentesecretaris van de gemeente Skarsterlân. “Beter worden in je werk resulteert in het beter worden als organisatie. Daarom zijn wij er van overtuigd dat we samen met Orga mooie resultaten kunnen behalen in het groeien en ontwikkelen van in de eerste plaats individuen, maar vervolgens de hele organisatie.”

-----------------------

Over de gemeente Skarsterlân
De gemeente Skarsterlân ligt in het Zuidwesten van Friesland en heeft ongeveer 27.000 inwoners, de hoofdplaats van de gemeente is Joure. Het is een gemeente met veel gezichten. De ligging tussen water en natuur heeft toeristen en bezoekers veel te bieden. Ondernemers kiezen voor Skarsterlân vanwege een strategische ligging aan de A7. Zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie kiezen we ervoor om een ontwikkelgemeente te zijn waarbij veel waarde wordt gehecht aan innovatief denken.

Over Orga
Orga, een middelgroot HR-adviesbureau voor de ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties, biedt via internet tests aan op het gebied van werving en selectie, assessment, loopbaanadvies en reïntegratie, coaching, training en management development. Met de online toolkit kunnen P&O-professionals op basis van kwalitatieve vragenlijsten een betrouwbaar, genormeerd en valide beeld krijgen van kandidaten tegen lage investeringskosten. Inmiddels heeft Orga meer dan 1000 professionele klanten, zoals uitzendbureaus, loopbaanadviseurs, coaches, selectiepsychologen, detacheringbureaus en recruiters. Dagelijks worden meer dan tweehonderd kandidaten getest. Voor meer informatie over Orga kijkt u op www.orga-advies.nl. Voor de instrumenten kijkt u op www.orga-toolkit.nl.

Meer informatie:
Marcommit PR
Denise van Ooijen
Tel. 035-58 227 30 / 06-470 499 61
E-mail: orga@marcommit.nl  

Trefwoorden: Orga

Contact Orga Toolkit

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share