Orga en BureauTaal helpen lager opgeleiden gemakkelijker aan het werk

Door: Orga Toolkit  11-11-2008
Trefwoorden: Orga

Zeist, 11 november 2008 – Orga, een HR-adviesbureau voor beoordeling en ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties, en BureauTaal, Bureau voor eenvoudig Nederlands, hebben gezamenlijk een persoonlijkheidsvragenlijst gecreëerd die ook geschikt is voor mensen met lagere taalniveaus. Dit project is ontstaan op verzoek van het CWI, dat veel met lager opgeleide mensen werkt.

Persoonlijkheidsvragenlijsten worden onder andere ingezet bij loopbaanadvies, reïntegratie en werving- & selectietrajecten. Op basis hiervan krijgt de adviseur een uitgebreide beschrijving van een groot aantal werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken en weet hij welke functies aansluiten bij het persoonlijkheidsprofiel. Het CWI signaleerde dat de bestaande vragenlijsten voor lager opgeleide kandidaten te lang en te moeilijk zijn en dat er behoefte is aan toegankelijkere lijsten. Om aan deze behoefte te voldoen heeft Orga, in samenwerking met BureauTaal, de bestaande WPV (Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst) in eenvoudig Nederlands geschreven. Alle items uit de vragenlijst zijn geschreven op taalniveau B1, het niveau dat 95 procent van de Nederlandse bevolking zelfstandig begrijpt. Vervolgens is er een uitgebreid onderzoek opgezet onder verschillende opleidingsniveaus om de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst te meten.

Dit project is ook in de lijn met het streven van het kabinet om langdurig lager opgeleide werklozen aan het werk te helpen. Doordat werkgevers een goed beeld van de competenties van kandidaten krijgen, weten ze waar wellicht nog scholing of ontwikkeling nodig is en kunnen ze zich daarop focussen. Op deze manier krijgen lager opgeleiden sneller een kans om ergens aangenomen te worden.

“Het doel van de persoonlijkheidsvragenlijst is natuurlijk om een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de kandidaat”, aldus Diddo van Zand, directeur van Orga. “De WPV verschaft informatie over de cultuur waarin kandidaten het beste tot hun recht komen en de persoonlijke stijl die men inbrengt in de organisatie. De scores op competenties kunnen gebruikt worden om een beeld te vormen van welke functies goed bij de persoon aansluiten. Zo kunnen onvermoede talenten opgespoord worden. Wanneer de items van de test lastig of onduidelijk geformuleerd zijn, zijn de antwoorden hierop niet altijd representatief voor de persoonlijkheid van de kandidaat. Door onze vragenlijst in eenvoudig Nederlands, kan de werkgever een betrouwbaarder en eerlijker beeld krijgen van de potentiële werknemer.”

-------------------

Over Orga
Orga, een middelgroot HR-adviesbureau voor de ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties, biedt via internet tests aan op het gebied van werving en selectie, assessment, loopbaanadvies en reïntegratie, coaching, training en management development. Met de online toolkit kunnen P&O-professionals op basis van kwalitatieve vragenlijsten een betrouwbaar, genormeerd en valide beeld krijgen van kandidaten tegen lage investeringskosten. Inmiddels heeft Orga meer dan 1000 professionele klanten, zoals uitzendbureaus, loopbaanadviseurs, coaches, selectiepsychologen, detacheringbureaus en recruiters. Dagelijks worden meer dan tweehonderd kandidaten getest. Voor meer informatie over Orga kijkt u op www.orga-advies.nl. Voor de instrumenten kijkt u op www.orga-toolkit.nl.

Over BureauTaal
BureauTaal is gespecialiseerd in communicatie in eenvoudig Nederlands. Ze doen taalonderzoek, schrijven teksten in begrijpelijke taal, trainen tekstschrijvers en communicatieadviseurs, ontwikkelen schrijfwijzers voor organisaties en geven communicatieadvies. Het door BureauTaal ontwikkelde instrument Texamen (www.texamen.nl) analyseert op een objectieve manier het taalniveau van uw communicatieve uitingen. Op basis van deze analyse bepaalt u hoeveel procent van uw doelgroepen uw communicatieve uitingen begrijpt. Het Bureau is gespecialiseerd in het schrijven van teksten in eenvoudig Nederlands. Dit is taalniveau B1 van het CEF van de Raad van Europa. 95% van de bevolking kan teksten in eenvoudig Nederlands zelfstandig begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat ook hoger opgeleiden de voorkeur geven aan teksten in eenvoudig Nederlands.

Meer informatie:
Marcommit PR
Denise van Ooijen
Tel. 035-58 227 30 / 06-470 499 61

Trefwoorden: Orga

Contact Orga Toolkit

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share