Succes van re-integratietrajecten vooraf te bepalen

Door: Orga Toolkit  04-07-2007
Trefwoorden: Orga

Slagingskans herintreden op arbeidsmarkt groot bij intrinsieke motivatie

Zeist, 4 juli 2007 – Uit onderzoek van Orga, een HR-adviesbureau voor beoordeling en ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties, is gebleken dat het succes van re-integratietrajecten per werkzoekende kandidaat van tevoren te voorspellen is. Voor Randstad Rentree volgde het bureau 747 kandidaten en concludeerde dat vooral actief solliciteren, zelfvertrouwen en veranderingsgerichtheid van belang zijn voor re-integratiesucces.

De betrokken kandidaten werden aan het begin van het re-integratietraject getest aan de hand van drie online vragenlijsten. De uitkomst van de vragenlijsten werd vergeleken met de gegevens over het uiteindelijke succes in het traject. Vooral de intrinsieke en persoonsgebonden variabelen bleken daarbij van belang. Voor financiële prikkels lijken re-integratiekandidaten minder gevoelig.

“Lange tijd was het succes van re-integratie van medewerkers voor werkgevers moeilijk in te schatten. Door middel van het inzicht dat vooraf verworven wordt, kunnen werkgevers nu beter richting geven aan interventies op individueel niveau. Zo wordt de slagingskans van re-integratietrajecten verhoogd en kunnen zij hun inspanningen op het gebied van re-integratie efficiënter en effectiever benutten”, aldus Diddo van Zand, algemeen directeur bij Orga.

Drie gecombineerde online vragenlijsten uit de Orga Toolkit geven inzicht in persoonlijke flexibiliteit, mobiliteitsmotivatie en carrièrewaarden. Persoonlijke flexibiliteit wordt gemeten door factoren als veranderingsgerichtheid, energieniveau, zelfvertrouwen en persoonlijke flexibiliteit. Mobiliteitsmotivatie onder andere door factoren als algemene tevredenheid, takenpakket, salaris en actuele mobiliteit. Carrièrewaarden worden gemeten door onder andere de balans werk/privé, creatief denken, fysieke activiteit en hectiek.

-----------------------
Noot voor de redactie:
Het rapport ‘Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie’ is op aanvraag beschikbaar via orga@marcommit.nl  

Over Orga Toolkit
Orga, een middelgroot HR-adviesbureau voor beoordeling en ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties, biedt via internet tests aan op het gebied van werving en selectie, assessment, loopbaanadvies en reïntegratie, coaching, training en management development. Met de online toolkit kunnen P&O-professionals op basis van kwalitatieve vragenlijsten een betrouwbaar, genormeerd en valide beeld krijgen van kandidaten tegen lage investeringskosten. Inmiddels maken meer dan 1000 professionele klanten gebruik van de Orga Toolkit, zoals uitzendbureaus, loopbaanadviseurs, coaches, selectiepsychologen, detacheringbureaus en recruiters. Dagelijks worden meer dan tweehonderd kandidaten getest. Voor meer informatie over de instrumenten kijkt u op www.orga-toolkit.nl.

Meer informatie:
Marcommit PR
Leonie Bosman-Schouwenaar
Tel. 035-5822730
E-mail: orga@marcommit.nl  


Trefwoorden: Orga

Contact Orga Toolkit

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share