Identity Compass training van 12-14 december

Identity Compass training van 12-14 december van Ravisie

Door: Ravisie  08-11-2007
Trefwoorden: Coaching, Communicatie, Samenwerking

De licentietraining voor IC consultant is voor iedereen die met IC wil gaan werken. In de driedaagse training leer je de achtergronden van IC, waarop is IC gebaseerd en hoe interpreteer je de uitkomsten. Daarnaast leer je om correlaties te leggen tussen de verschillend uitslagen en om deze te interpreteren. Iedereen die met mensen werkt, trainers, coaches, HR managers, personeelsfunctionarissen enz. kunnen in hun werk profiteren van IC.

IC is een instrument dat via internet wordt gebruikt, op elk gewenst moment (en plaats) kan de vragenlijst worden ingevuld. De IC consultant krijgt de antwoorden via e-mail binnen.

IC is gebaseerd op antwoorden die worden gegeven op een serie vragen, samengesteld op basis van meer dan 5 jaar onderzoek en testen. IC is geen psychologische test en is niet gericht op het vaststellen van tekortkomingen. IC geeft inzicht in hoe iemand nu denkt en functioneert. Het IC profiel en de correlaties tussen de verschillende voorkeuren geeft inzicht in de mogelijkheden om iemands prestatie te verbeteren, of om iemand beter in te zetten, om iemand beter (gemakkelijker) te laten leren, om de communicatie met anderen te verbeteren en om teams of groepen mensen beter te laten samenwerken.
Onze ervaring is dat IC bijdraagt aan veel meer onderling begrip in organisaties.

IC kan o.a. worden ingezet bij recrutering, persoonlijke ontwikkeling, samenstellen van teams, verbeteren van communicatie, oplossen van problemen binnen teams/afdelingen, bij of in plaats van assessment, als basis voor coachen (individueel en teams) bij outplacement, reïntegratie, bedrijfsopvolging, bedrijfsovernames, fusies enz.

Bijzonder aan IC is dat u ook inzicht krijgt of iemand een burn-out indicatie heeft, hoe de mate van (on)tevredenheid in de functie is en waar dat precies aan ligt, welke rol iemand in een team zou kunnen vervullen en of iemand over de kwaliteiten beschikt voor goed communicator en/of goed manager, of wat er hieraan nog ontbreekt.

Na de training ontvangt u een licentie om IC te gebruiken. De licentie is in principe onbeperkt geldig en de investering hiervoor is éénmalig en inbegrepen in de investering voor de training. RaVisie is partner van Identity Compass International in Nederland en verzorgt als enige in Nederland de IC consultants trainingen. Na de training faciliteert RaVisie bij- en nascholing en de informatie-uitwisseling tussen IC consultants.<br /><br />Uw investering 2100 euro ex btw, incl licentie, trainingsmap, koffie/thee en lunches.<br /><br />Bel voor meer informatie, of voor een conceptlicentie / voorbeeldprofielen, naar 030 699 02 50 of mail naar post@ravisie.nl.

Trefwoorden: Beoordelingsgesprekken, Coaching, Communicatie, Cultuur, Denkpatronen, Denkstijlen, Functioneringsgesprekken, Persoonlijkheidsprofiel, Samenwerking, Team Coaching