Actualiteit Witwassen

Door: Studiecentrum Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Overheid, Financieel, Juridisch

Donderdag 1 december 2011 Holiday Inn Leiden Tijdens de jaarlijkse praktijkdag Witwassen komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan. Aandachtspunten dit jaar zijn: - Wetsvoorstel wijziging WWFT - De nieuwe Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering - Actuele casuistiek en jurisprudentie - Het witwasartikel als onderdeel van de recherchestrategie - Forumdebat ’10 jaar Strafbaarstelling van Witwassen’ - Column ‘Vastgoedfraude’ Veel ontwikkelingen witwasbestrijding In 2011 gebeurde er zowel beleidsmatig, op het gebied van regelgeving en in de praktijk veel op het gebied van de witwasbestrijding. Beleidsmatig was de FATF-evaluatie van Nederland aan de orde. Qua regelgeving springt het wetsvoorstel tot wijziging van de WWFT eruit. Op het gebied van casuïstiek gebeurde er heel veel: strafrechtelijke behandeling van de Philips-pensioenfondscasus, uitspraken in het kader van hypotheek- en vastgoedfraude, het hoger beroep in de zaak Paarlberg en de nodige jurisprudentie. Verbreding in de aanpak Daarnaast zien we steeds vaker dat de aanpak van het delict witwassen een vast onderdeel wordt van de recherchestrategie. In die strategie wordt het witwassen steeds breder getrokken en wordt de verbinding gezocht met delicten als fraude, corruptie en mensenhandel. Uiteraard wordt u op de praktijkdag door diverse topsprekers op de hoogte gebracht van al die ontwikkelingen. Na deze dag bent u weer helemaal bij. 10 jaar strafbaarstelling Witwassen Maar er is meer: dit jaar staan we stil bij het tienjarig jubilieum van de strafbaarstelling van het witwassen. Tijd voor een terugblik: wat heeft die strafbaarstelling ons gebracht? Zijn de verwachtingen uitgekomen en heeft het de misdaadbestrijding gediend? Het zijn slechts twee van de vragen die tijdens een forumdebat met de sprekers centraal staan. Meer informatie op www.kerckebosch.nl Nivra 4 punten KNB 4 punten RB 4 punten

Trefwoorden: Financieel, Fraude, Hulpofficier, Juridisch, Justitie, Overheid, Politie,

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie


22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?