Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

Door: Studiecentrum Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Juridisch, Politie, Jeugdzorg

Praktijdmiddag - dinsdag 6 december 2011 - Congrescentrum NBC Nieuwegein Onderwerpen die centraal staan tijdens deze middag: Nieuwe wet- en regelgeving jeugdstraf(proces)recht en jeugdbescherming Kabinetsplannen op het terrein van het jeugdstrafrecht Jurisprudentie Strafrechtelijke of civielrechtelijke reactie: een tombola? Obstakels en oplossingen voor betere samenwerking in de jeugdzorg- en jeugdstrafrechtketen Nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie In het afgelopen jaar zijn diverse nieuwe wettelijke regelingen op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht en de jeugdbescherming in werking getreden. Tevens zijn enkele voor de rechtspraktijk in jeugdzaken belangrijke arresten gewezen. De sprekers geven u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen zoals de Wet versterking positie van het slachtoffer in het strafproces (op 1 januari 2011 in werking getreden); rechtsbijstand bij het politieverhoor; Wet aanpassing tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende jeugdsancties; voetbalvandalisme (wijziging Gemeentewet, Wetboek van Strafrecht en Strafvordering). Kabinetsplannen Staatssecretaris Teeven heeft een aanzienlijk pakket plannen op het terrein van jeugdstrafrecht aangekondigd, waarvan de actuele stand van zaken wordt toegelicht. Jeugdteams: dilemma’s in de keuze straf en/of civiel Steeds meer rechtbanken gaan over tot het formeren van één jeugdteam waarin zowel straf- als civiele jeugdzaken worden behandeld en in voorkomende gevallen zo mogelijk combi-zittingen worden georganiseerd. Hiermee beogen de rechtbanken tegemoet te komen aan eisen van klantvriendelijkheid. Een gevolg is dat de rechtsbeoefenaren veel meer dan voorheen komen te staan voor de keuze welke aanpak, of combinatie van mogelijkheden, de voorkeur verdient. Rechters realiseren zich dat het spanningsveld tussen een strikt juridische afdoening en het centraal stellen van het belang van het kind is toegenomen. Meer kennis, inzicht en communicatie in de hele keten vereist Voor het maken van een keuze voor een strafrechtelijke danwel een civielrechtelijke aanpak is het van belang om te weten welke kennis daarvoor nodig is en wat ieders rol, mede gelet op de tijdsplanning, inhoudt om die keuze zo goed mogelijk te kunnen maken en te kunnen beïnvloeden. De bereidheid van alle betrokken om met elkaar te communiceren, zo vroeg mogelijk in het proces van plannen maken en rapportages opstellen, lijkt momenteel nog voor verbetering vatbaar. Waar liggen de obstakels en hoe kunnen deze worden opgelost? Stuur uw praktijkvragen in Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de studiemiddag uw praktijkvragen in te sturen. Deze worden dan tijdens deze studiemiddag, voor zover mogelijk, behandeld door de docenten. U kunt uw vragen sturen naar: studiecentrum@kerckebosch.nl< www.kerckebosch.nl NOvA 4 punten

Trefwoorden: Jeugdzorg, Juridisch, Politie, Straf Proces Recht

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie


22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?