Cursus Hoger Beroep

Door: Studiecentrum Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Juridisch

Al jaren zijn beslag, bewijslevering en het procederen in hoger beroep hot items in de civiele procespraktijk. Alle drie onderwerpen die nauw verbonden zijn met de wijze waarop een geding gevoerd kan en soms moet worden. Deze cursussen zijn bedoeld voor degenen die op praktische wijze in de dagelijkse rechtspraktijk werkzaam zijn, regelmatig procederen en een behoorlijke basiskennis hebben van het procesrecht. Zij mogen verwachten dat die basiskennis wordt aangevuld en uitgediept en dat zij met de laatste tips en tricks uit de rechtspraktijk weer naar huis gaan. Cursus Civielrecht - Dinsdag 13 december 2011 - Postillion Hotel Bunnik Door het volgen van deze cursussen: Bent u in een paar sessies weer helemaal “bij”! Bent u op de hoogte van alle nieuwe regeltjes en hun toepassingen op de gebieden die aan de orde komen Kunt u beslagen effectief inzetten om zekerheid voor uw cliënt te krijgen Weet u de valkuilen van het bewijsrecht te vermijden Formuleert u uw gedingstukken veel pragmatischer Weet u optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die appel biedt Zijn begrippen als “tegenbewijs”, “paulianabeslag” en “positieve en negatieve devolutieve werking” gesneden koek voor u Creëert u optimale kansen in het hele procestraject Meer informatie www.kerckebosch.nl KBvG 5 punten NOvA 5 punten

Trefwoorden: Juridisch

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie


22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?