De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

Door: Studiecentrum Kerckebosch  24-11-2011
Trefwoorden: Accountants, Juridisch, Politie

Voorbereiding Nationale Politie en Gerechtelijke herindeling in volle gang Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende regionalisering van de veiligheidsketen. De voorbereiding van de arrondissementale herindeling (Wetsvoorstel herziening veiligheidskaart) is in gang gezet. De invoering van de Nationale Politie zal naar verwachting al in 2012 plaatsvinden. Nieuwe eisen aan samenwerking in de keten Met deze herzieningen wil het kabinet ondermeer bereiken dat politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak en openbaar bestuur effectiever en efficiënter met elkaar kunnen samenwerken. Tijdens de conferentie ‘De nieuwe veiligheidskaart van Nederland’ bespreken boegbeelden vanuit de betrokken ketenpartners, de gevolgen voor de eigen organisatie en de nieuwe eisen aan de samenwerking met partners in de veiligheidsketen. Vragen en onderwerpen die centraal staan zijn: - Hoe ziet de samenwerking in de veiligheidsketen eruit na invoering van de Nationale Politie en de nieuwe Gerechtelijke kaart? - Wat betekent de landelijke aansturing voor de lokale veiligheid en de positie van de veiligheidsregio’s? - De nieuwe rol van de burgermeester in relatie tot veiligheidszaken - Sneller en efficiënter afhandelen van rechtszaken - Nieuwe samenwerking Openbaar Ministerie met politie en rechtbanken - De nieuwe samenwerking tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en politie - De (positieve) effecten van 10 politieregio’s - Wat wordt de positie van de Reclassering in de nieuwe veiligheidskaart? Dagvoorzitter: drs. Paul Dijcks - Partner Public Sector, KPMG Advisory Sprekers: drs. Ruud Bakker - Regiomanager Den Haag, Reclassering Nederland Jannine van den Berg - Beoogd directeur operatiën, Kwartiermaker Nationale Politie prof. dr. Philip Langbroek - Hoogleraar rechtspleging en rechtelijke organisatie, Universiteit Utrecht mr. Herco Uniken Venema - President, Rechtbank Utrecht Franc Weerwind - Burgemeester, Gemeente Velsen mr. Albert van Wijk - Lid College van Procureurs-Generaal, Openbaar Ministerie mr. Aleid Wolfsen - Voorzitter Veiligheidsberaad, Burgemeester, Gemeente Utrecht

Trefwoorden: Accountants, Juridisch, Openbaar Bestuur, Politie

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?