De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

Door: Studiecentrum Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Jeugdzorg

Themadag - Maandag 28 november 2011 - Jaarbeurs Utrecht Op 15 maart 2011 is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening van de maatregelen van kinderbescherming aangenomen. De nieuwe maatregelen zullen waarschijnlijk al in 2012 in werking treden. Naar verwachting gaat er veel veranderen in de (justitiële) jeugdzorg. Wat de veranderingen zijn en wat zij voor het werk in de (justitiële) jeugdzorg zullen gaan betekenen, alsmede wat dit voor mogelijke gevolgen heeft in de verhouding tot de kinderrechter, pleegouders en cliënten, wordt op deze themadag uitgebreid besproken door een keur van deskundige sprekers. Onderwerpen en vragen die centraal staan tijdens de themadag: Nieuwe maatregel van opgroeiondersteuning Introductie van een spreekplicht voor hulpverleners richting gezinsvoogden Eén gezagsbeëindigende maatregel Verbetering positie pleegouders Recht om zonder toestemming van de ouders informatie op te vragen bij derden Hoe effectief worden de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen? Wat wil de rechter aan informatie aangeleverd krijgen? En hoe? Bemiddeling door de kinderrechter; terug naar voor 1905? Hoe kan het nieuwe recht van families om eerst zelf een plan te maken, uitvoering krijgen? Wat betekent dit wetsvoorstel voor jeugdigen en ouders? Wat gaan zorgaanbieders merken van de nieuwe regelgeving? Wat betekent de nieuwe wet voor gezinsvoogdijwerk(st)ers? Meer informatie op www.kerckebosch.nl NMI 5 punten NOvA 5 punten

Trefwoorden: Jeugdzorg

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie


22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?