Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

Door: Studiecentrum Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Juridisch, Politie, Jeugdzorg

Praktijkmiddag - Woensdag 7 december 2011 - Regardz Eenhoorn Amersfoort Drie invalshoeken voor cybersafety Criminaliteit speelt zich steeds vaker af via en op het internet en vormt een groeiende bedreiging van de samenleving. Daarom ontstaat vanuit politie, justitie en ketenpartners (banken, providers, etc.) steeds meer aandacht voor digitale veiligheid. Kwesties van “cybersafety” vragen om drie invalshoeken: Politiekundig/criminologisch: waaruit bestaat het probleem en hoe functioneren politie en justitie in dat verband? Juridisch: wat mag u? Technisch/informatiekundig: wat kunt u? Al deze invalshoeken komen aan bod tijdens deze praktijkmiddag. Daarbij zij opgemerkt dat nog maar weinig bekend is over de effectiviteit van maatregelen tegen cybercrime. Nut en noodzaak van internetonderzoek, opsporing en surveillance Er zijn steeds meer delicten waarbij de digitale wereld een rol speelt. Ook bij een typisch offline delict zoals moord is de vraag: welke contacten had het slachtoffer op internet (online social networks), welke sites bezocht het slachtoffer, enzovoort. Met het surveilleren op internet kan de politie meer daders opsporen en meer kennis verwerven over hun werkwijze. Informatiebron na een delict, bij verdenking of preventief Internet is in die en vele andere gevallen voor de politie een bron van informatie. En niet alleen als het delict al is gepleegd. Al bij een verdenking moet de politie haar weg vinden op internet, zoals bij een aangifte van ‘grooming’, van een online-bedreiging of van het schenden van de privacy. Ook het pro-actieve politiewerk laat zich niet meer goed denken zonder internet als werkterrein: preventief patrouilleren op het internet om komende criminaliteit te signaleren. Om jeugdbendes of andere doelgroepen in kaart te brengen moet de politie ook – en misschien wel vooral – op internet actief zijn. Bevoegdheden politie Van belang is steeds het onderscheid tussen het internet als Open Bron en internet als omgeving voor opsporingsonderzoek. In het eerste geval mag de politie wat een ieder mag. In het tweede geval is er sprake van specifieke bevoegdheden. Na afloop van deze praktijkmiddag bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ínternetsurveillance, weet u hoe u internetsurveillance bij uw werk kunt inzetten en weet u bij wie u terecht kunt voor aanvullende hulp en advies. Aspecten die centraal staan tijdens de praktijkmiddag zijn: Internet als open bron en als omgeving voor opsporingsonderzoek Herkenning en opvolging bij delicten met een digitale component Gericht naar informatie zoeken De start van het onderzoek Tips & trics voor het onderzoek Cybercrime en Social Media Opvallend of onopvallend surveilleren in cyberspace – en hoe doe je dat? Welke technische mogelijkheden zijn er? Wat is juridisch wel of niet geregeld? Waar bent u toe bevoegd en welke juridische (on)mogelijkheden zijn er? Praktijkvoorbeelden van verschillende vormen van internetonderzoek Meer informatie over www.kerckebosch.nl

Trefwoorden: Jeugdzorg, Juridisch, Justitie, Politie, Straf Proces Recht

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie


22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?