Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Door: Studiecentrum Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Juridisch, Politie, Justitie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld van forensische psychologie en psychiatrie. Deze is van groot belang aangezien de (straf)rechter niet zonder de steun van professionals kan uit de gespecialiseerde gedragskundige disciplines bij vragen over toerekeningsvatbaarheid, over het geïndiceerd zijn van bepaalde sancties en/of behandelingen. Maar wat als er twee stromingen zijn in de wereld van forensische psychologie en psychiatrie die van grote invloed zijn op de beslissing van de rechter? En die de advocatuur kan inzetten om de belangen van zijn cliënte te behartigen? Want zal een advocaat niet de kans grijpen voor een second opinion met als inzet het vaststellen van een stoornis als uit een eerste rapportage waar vooral met risicotaxatie is gewerkt blijkt dat de verdachte een gevaar is voor de maatschappij? En viceversa voor de officier van justitie? Zal de officier van justitie vooral risicotaxatie in willen zetten als het bestaan van een stoornis wordt gebruikt in de rapportage? Waar is de maatschappij en de rechterlijke macht het meest bij gebaat? Moet men bij het opmaken van een rapportage over een verdachte uitgaan van risicotaxatie, namelijk of er kans bestaat, en indien ja, hoe groot deze kans is dat de verdachte hetgeen waarvan hij wordt verdacht weer begaat? Of moet de rapportage uitgaan van het bepalen van een al dan niet aanwezige stoornis of gebrekkige ontwikkeling? De inzet van second opinion zou wel eens een grote vlucht kunnen nemen zolang er geen keuze is gemaakt tussen deze twee disciplines. Men kan zich daarbij verder afvragen welke instantie uiteindelijk bevoegd is om over deze keuze te beslissen. Daarbij speelt op de achtergrond ook de (Europese) rechtspraak over het recht op tegenonderzoek een rol. Tijdens dit congres zullen professionals uit verschillende disciplines hun (praktische) visie geven op dit zeer belangrijke thema in het straf(proces)recht waarbij de volgende aspecten aan de orde zullen komen: • Hoe verhouden stoornis en risico zich precies tot elkaar? • Wat verdient de voorkeur in het straf(proces)recht? Risicotaxatie of bepalen van een ziekelijke stoornis? • Moet het stoornisconcept uiteindelijk vervangen worden door risicoconcept? • Forensic risk assessment: Basic principles, perspectives and misconceptions regarding methodology • Juridische noodzaak relatie stoornis en (delict)risico voor strafrechtelijk ingrijpen? • Hoever reikt de polsstok van de strafrechter bij het vaststellen van een stoornis? • De weigerende observandus en de vaststelling van de stoornis • Waarom kreeg Benno L. geen TBS? Hoe het OM in haar eigen zwaard viel • Wat wordt de standaard voor opmaken rapportage? Risicotaxatie of bepalen stoornis? • De kwaliteit van de rapportage • Wanneer moet een rechtbank tbs opleggen bij weigering? Het spanningsveld tussen de rechten van de mens en strafvervolging • Weigerende verdachte? Verplichte tbs middels psychiatrische gegevens uit het verleden • Toepassing contra-expertise door verdediging bij verlenging tbs door rechter www.kerckebosch.nl NOvA 5 punten

Trefwoorden: Forensisch, Juridisch, Justitie, Politie

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie


22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?