Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch

Door: Studiecentrum Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Juridisch, Politie, Justitie

Studiedag - 22 november 2011 - Holiday Inn Leiden De afgelopen jaren drukt EU-regelgeving een steeds grotere stempel op het Nederlandse strafrecht en strafprocesrecht. Ook de samenwerking tussen opsporingsdiensten en vervolgingsautoriteiten binnen de EU, maar ook ver daarbuiten heeft een hoge vlucht genomen. Zelfs de advocatuur begint zich internationaal te organiseren om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Het Verdrag van Lissabon heeft aan deze internationalisering een extra impuls gegeven. Begrippen als ‘wederzijdse erkenning’ en ‘ beschikbaarheidbeginsel’ geven nieuwe dimensies aan de traditionele uitgangspunten van internationale rechtshulp: soevereiniteit en wederzijds vertrouwen. Tot nu toe was vooral het Kaderbesluit betreffende het Europees Arrestatiebevel (EAB) van alle EU-regels het meest zichtbaar en voelbaar binnen de Nederlandse rechtsorde. Europees Bewijsverkrijgingsbevel per 1 januari 2012 Er zijn naast dat Kaderbesluit echter veel meer regelingen die direct doorwerken of dat binnenkort gaan doen, met als meest actueel voorbeeld het Europees Bewijsverkrijgingsbevel, datl zeer waarschijnlijk per 1 januari 2012 voor Nederland in werking zal treden. De genoemde EU-regels en de Nederlandse wettelijke regelingen, waardoor deze regels in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd zijn lang niet altijd even goed bekend bij politiefunctionarissen, leden van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht en de advocatuur. Dit terwijl deze regels steeds meer onderdeel uitmaken van de praktijk van nationale en internationale criminaliteitsbestrijding en dus ook op de juiste wijze moeten worden toegepast en getoetst. Doel van de studiedag Deze studiedag geeft u een helder en informatief overzicht van de belangrijkste internationale verdragen en regelgeving, de implementatie daarvan in de Nederlandse regelgeving en de daarbij behorende mogelijkheden met betrekking tot internationale informatie-uitwisseling, opsporing en vervolging. Uiteraard komt ook de rol van de advocatuur daarbij aan de orde. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan organisaties zoals Europol en Eurojust, die een steeds grotere stempel op de Europese criminaliteitsbestrijding zullen gaan drukken. U kunt de opgedane kennis onmiddellijk toepassen in uw dagelijkse praktijk. Meer informatie: http://www.kerckebosch.nl/html/enkelstudie.php?Product_id=376 NOvA 5 punten

Trefwoorden: Juridisch, Justitie, Politie, Straf Proces Recht, Verhoortechnieken,

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie


22-11-2011

Update Straf(proces)recht 2012

strafrecht, advocaat, strafprocesrecht, procesrecht, juridisch, recht09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?