Update Straf(proces)recht 2012

Door: Studiecentrum Kerckebosch  22-11-2011
Trefwoorden: Juridisch, Politie, Justitie

Wetgeving De afgelopen jaren is nieuwe wetgeving van kracht geworden (wet verruiming mogelijkheden voordeelontneming), terwijl een aantal zeer belangrijke wetswijzigingen nog op stapel staat (wetsvoorstel herziening in strafzaken ten voordele en ten nadele, wetsvoorstel minimumstraffen bij recidive en concept wetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor). Deze nieuwe wetswijzigingen kennen twee belangrijke achtergronden. Enerzijds een sterke tendens naar een efficiënter strafproces, waarbij de rol van de raadsman in strafzaken steeds belangrijker wordt, anderzijds een sterke focus op bestrijding van (grensoverschrijdende) criminaliteit, terrorisme en vormen van overlast in het bijzonder. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de steeds verdergaande uitbreiding van het rechterlijk en bestuurlijk sanctiearsenaal en de mogelijkheden om door middel van bijzondere voorwaarden het gedrag van verdachten en veroordeelden te beïnvloeden. Nationale jurisprudentie Natuurlijk is er weer ruim aandacht voor de uitspraken van ons hoogste rechtscollege. De actuele jurisprudentie over materieelrechtelijke onderwerpen, zoals opzet, noodweer(exces), medeplegen en medeplichtigheid zullen aan de orde komen. Ook in het formele recht zijn de ontwikkelingen talrijk. Met name zal de positie van de raadsman volop de aandacht krijgen, zowel waar het het consultatierecht betreft als op het gebied van het verschoningsrecht. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan (beklag tegen) beslag.

Trefwoorden: Juridisch, Justitie, Politie

Contact Studiecentrum Kerckebosch

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Studiecentrum Kerckebosch

24-11-2011

De nieuwe veiligheidskaart van Nederland

veiligheidskaart, gerechtelijke kaart, veiligheidsketen, nationale politie09-11-2011

Studiedag Forensische psychologie en psychiatrie

Studiedag - Woensdag 14 december 2011 - Postillion Hotel Utrecht - Bunnik Er woedt een pittige strijd in de wereld


09-11-2011

Cursus Hoger Beroep

rechtzaak, rechter, rechtzaal


09-11-2011

Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden

wsnp, msnp, schuldhulp, schuldhulpverlening, schulden, budget,


09-11-2011

Praktijkmiddag Internet Surveillance, Onderzoek en Opsporing

internet, fraude, cybercrime


09-11-2011

Actualiteiten Jeugdstraf(proces)recht en Jeugdbescherming

strafrecht, jeugdrecht, jeugd, jongeren


09-11-2011

Studiemiddag De aanpak van allochtone jeugdcriminaliteit

jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, politie, allochtone


09-11-2011

Studiedag Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken

verschoningsrecht, artsen, notarissen, advocaten


09-11-2011

Actualiteit Witwassen

witwassen, geld, fiscaal ,financieel, fraude, politie, justitie, onderzoek, opsporing, vervolging, forensisch


09-11-2011

Cursus Bewijsrecht

bewijsrecht, civielrecht, civiel recht, burgelijk recht, procesrecht


09-11-2011

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!

jeugdzorg, kinderbescherming, jeugdhulp, hulpverlening, jeugd, kinderen, jongeren


Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging van Studiecentrum Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Trends en ontwikkelingen in de internationale informatie uitwisseling, opsporing en vervolging

verhoring, opsporing, vervolging, forensisch, politie, justitie, trends, internationale opsporing


16-07-2010

De aanpak van faillissementsfraude

Op deze studiedag komt het verschijnsel faillissementsfraude in volle omvang aan de orde. Wat moeten wij precies onder fraude verstaan? Wie plegen dit soort fraudes?