Handboek Risicobeheersing

Handboek Risicobeheersing van Uitgeverij Kerckebosch

Door: Uitgeverij Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Vca, Arbo, Veilig Werken

Een juiste inschatting van risico’s is van belang om deze risico’s niet onder te waarderen, omdat dan gevaarlijke situaties blijven voortbestaan. Maar ook niet over te waarderen, omdat het bedrijf dan onnodig op kosten wordt gejaagd zonder dat er daadwerkelijke verbeteringen in de veiligheid plaatsvinden. Het Handboek risicobeheersing beschrijft aan de hand van een helder stappenplan hoe een RI&E kan worden uitgevoerd. Bij elke stap worden de mogelijkheden aangegeven en welke valkuilen er zijn. Het boek gaat in op de verschillende gangbare RI&E-methodes en beschrijft wegingsmethodieken om de grootte van risico’s te bepalen. Er wordt uitgelegd hoe de RI&E met name kan worden ingezet om de directe bedrijfsdoelen te dienen door gebruik te maken van de kwaliteiten van de medewerkers. De RI&E is immers niet alleen een wettelijke verplichting, het kan ook helpen het beste uit de medewerkers en het bedrijf te halen. Het boek is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RI&E betrokken is, zoals preventiemedewerkers, arboprofessionals, arbocoördinatoren, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, KAM-functionarissen, SHE-medewerkers en OR-leden. Daarnaast kan het boek gebruikt worden voor arbo- en veiligheidskundige opleidingen. En het is een nuttig naslagwerk voor het management dat uiteindelijk een beslissing moet nemen over de werkwijze van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak. www.kerckebosch.nl Auteur: W. van Alphen, D. Verhage ISBN 9789067205191 gebonden Jaar van uitgave: 2011 Aantal pagina's: 220 Prijs: € 42,50 excl BTW

Trefwoorden: Arbo, Vca, Veilig Werken

Andere producten en diensten van Uitgeverij Kerckebosch

09-11-2011

Training Binnenmilieu

In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand.


24-01-2011

Wet- en Regelgeving Bedrijfshulpverlening

BHV, bedrijfshulpverlening, vca, arbo, veilig werken, wetgeving, regelgeving, arbowetgeving


24-01-2011

Brainsafe

tools, vca, veilig werken, arbo, checklists, procedures, arboregelgeving, arbowetgeving


24-01-2011

Arbeidsveiligheid.net

tools, checklists, toolbox, toolboxmeeting, arboregelgeving, arbowetgeving, arbo, veiligheid, bouw, industrie,  procedures, 


27-09-2010

VCA Praktijkboek

VCA, LRMA, praktijk, preventiemedewerker, preventie, vca-audit, ri&e, risico, taakrisicoanalyse, vgm, audit, VCA 2008/05


27-09-2010

IMA Online

ri&e, veiligheid, veilig werken, vca, arbo, arbobeleid, plan van aanpak, arbocoördinator, preventie, bhv


27-09-2010

Het Compleet Arbo-Regelgevingboek incl. Arbowetweter.nl

arbo, veilig werken, vca, arbobeleid, wet- en regelgeving, arbowet, asbest, arbocatalogi, ri&e, warenwet, branchebrochures, arbobesluit, arboregeling


26-05-2010

Netwerk Arbocoördinatie

Het Netwerk Arbocoördinatie is een exclusief relatienetwerk voor arbocoördinatoren en preventiemedewerkers en heeft een jarenlange reputatie als bron van kennis, informatie en ervaringsuitwisseling.


17-03-2010

Logistiek tussen de bedrijven door

Logistiek, samenwerking, samenwerken, tno, evo, kerckebosch, winst, optimaliseren


19-02-2010

EMERGOS®, Systeem voor bedrijfsnoodorganisaties

BHV, bedrijfshulpverlening, bedrijfsnoodorganisaties, preventie, brandveiligheid, risicoanalyse, veiligheid, arbo, vca


11-02-2010

Praktijkopleiding Veiligheid Voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Didactisch, veiligheid, VCA-VOL, VCA, LMRA, ECABO, managers, arbo, LMRA


11-02-2010

Basisboek Veiligheid VCA voor de groen-grijze sector

groen-grijze sector, VCA, didactisch, up-to-date, hovenier, Ecabo, basisboek veiligheid, basisveiligheid, LMRA, groen, grijs


11-02-2010

Basisboek Veiligheid VCA

VCA, B-VCA, VCA-VOL, opleiding, curusu, didactisch, up-to-date, foto's, basisveiligheid, Ecabo


11-02-2010

Zakboek LMRA

LMRA, VCA, Praktisch, Hulpmiddel, Werkcheck, VCA 2008/05, Veilig werken, werkproces, VGM.