Training Binnenmilieu

Door: Uitgeverij Kerckebosch  09-11-2011
Trefwoorden: Vca, Arbo, Veilig Werken

In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Soms blijven de problemen jaren bestaan. Erg jammer, want onbehaaglijke arbeidsomstandigheden zijn niet alleen onprettig. Ze kunnen ook leiden tot concentratieverlies, minder productiviteit en meer ziekteverzuim. Zo ver hoeft het niet te komen. Een arbo-coördinator die adequaat reageert op de klachten kan veel problemen voorkomen. Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen: Wat verstaan we onder het binnenmilieu? Wat voor klachten kom je tegen in gebouwen waar het binnenmilieu niet goed is? Wat zijn veel voorkomende oorzaken van die klachten? Wat zijn bekende risicofactoren voor ‘sick building’-klachten? Wat kun je als arbocoördinator zelf doen als medewerkers dit soort klachten hebben? Hoe breng je de klachten in kaart? Hoe weet je of de klachten terecht zijn? Wanneer heeft het zin om metingen te (laten) doen? Hoe doe je zelf metingen? Wanneer kun je er beter een specialist bij halen? Wat is een goede procedure om klachten op te lossen? U kunt zelf een voorbeeld meenemen van een ‘probleemgebouw’ om te bespreken. Na deze cursus weet u wat u moet doen als uw collega’s klachten hebben over het binnenmilieu. www.kerckebosch.nl

Trefwoorden: Arbo, Vca, Veilig Werken

Andere producten en diensten van Uitgeverij Kerckebosch

Handboek Risicobeheersing van Uitgeverij Kerckebosch thumbnail
09-11-2011

Handboek Risicobeheersing

RI&E, RIE, arbo, arbeidsomstandigheden


24-01-2011

Wet- en Regelgeving Bedrijfshulpverlening

BHV, bedrijfshulpverlening, vca, arbo, veilig werken, wetgeving, regelgeving, arbowetgeving


24-01-2011

Brainsafe

tools, vca, veilig werken, arbo, checklists, procedures, arboregelgeving, arbowetgeving


24-01-2011

Arbeidsveiligheid.net

tools, checklists, toolbox, toolboxmeeting, arboregelgeving, arbowetgeving, arbo, veiligheid, bouw, industrie,  procedures, 


27-09-2010

VCA Praktijkboek

VCA, LRMA, praktijk, preventiemedewerker, preventie, vca-audit, ri&e, risico, taakrisicoanalyse, vgm, audit, VCA 2008/05


27-09-2010

IMA Online

ri&e, veiligheid, veilig werken, vca, arbo, arbobeleid, plan van aanpak, arbocoördinator, preventie, bhv


27-09-2010

Het Compleet Arbo-Regelgevingboek incl. Arbowetweter.nl

arbo, veilig werken, vca, arbobeleid, wet- en regelgeving, arbowet, asbest, arbocatalogi, ri&e, warenwet, branchebrochures, arbobesluit, arboregeling


26-05-2010

Netwerk Arbocoördinatie

Het Netwerk Arbocoördinatie is een exclusief relatienetwerk voor arbocoördinatoren en preventiemedewerkers en heeft een jarenlange reputatie als bron van kennis, informatie en ervaringsuitwisseling.


17-03-2010

Logistiek tussen de bedrijven door

Logistiek, samenwerking, samenwerken, tno, evo, kerckebosch, winst, optimaliseren


19-02-2010

EMERGOS®, Systeem voor bedrijfsnoodorganisaties

BHV, bedrijfshulpverlening, bedrijfsnoodorganisaties, preventie, brandveiligheid, risicoanalyse, veiligheid, arbo, vca


11-02-2010

Praktijkopleiding Veiligheid Voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Didactisch, veiligheid, VCA-VOL, VCA, LMRA, ECABO, managers, arbo, LMRA


11-02-2010

Basisboek Veiligheid VCA voor de groen-grijze sector

groen-grijze sector, VCA, didactisch, up-to-date, hovenier, Ecabo, basisboek veiligheid, basisveiligheid, LMRA, groen, grijs


11-02-2010

Basisboek Veiligheid VCA

VCA, B-VCA, VCA-VOL, opleiding, curusu, didactisch, up-to-date, foto's, basisveiligheid, Ecabo


11-02-2010

Zakboek LMRA

LMRA, VCA, Praktisch, Hulpmiddel, Werkcheck, VCA 2008/05, Veilig werken, werkproces, VGM.