Eigen Huis: bouwbranche moet ventilatieproblemen aanpakken

Door: Vereniging Eigen Huis  05-09-2006

Vereniging Eigen Huis roept brancheorganisaties in de bouw en de rijksoverheid op maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen door balansventilatie in woningen tegen te gaan. In een brief vraagt de vereniging om concrete maatregelen waarmee de veelvuldige klachten van bewoners over het functioneren van balansventilatiesystemen met een warmteterugwininstallatie (wtw-unit) worden aangepakt.

Aanleiding voor de brief is de uitkomst van een enquête van Vereniging Eigen Huis onder 24 huisartsen met een praktijk op Vinex-locaties. Het onderzoek laat ziet dat inwoners van Vinex-wijken meer gezondheidsklachten hebben. De meeste gehoorde klachten gaan over slapeloosheid, vermoeidheid, geïrriteerde slijmvliezen en kortademigheid.
Hoewel de artsen geen directe relatie zien tussen deze klachten en balansventilatiesystemen, erkennen zij dat hun patiënten dat verband wel zo ervaren. De meeste huisartsen bepleiten daarom een landelijk onderzoek naar de relatie tussen gezondheidsklachten en de nieuwe, veel toegepaste balansventilatiesystemen met een wtw-unit. De resultaten van het onderzoek staan in het Eigen Huis Magazine van september.

Balansventilatiesystemen met warmteterugwinintallaties zijn energiezuinig, maar leveren in de praktijk vaak problemen op. Ondanks de vele kwaliteitsrichtlijnen kan er tussen het ontwerp van de woning en het gebruik van de nieuwe ventilatiesystemen veel misgaan, waardoor bewoners het klimaat in hun woning als onprettig of zelfs ongezond ervaren. Veel van de klachten kunnen worden voorkomen als de ventilatiesystemen goed in het bouwontwerp zijn opgenomen, als ze juist worden ingebouwd en zorgvuldig worden afgeregeld en als bewoners goede instructies krijgen over het onderhoud en gebruik van de installatie.

Vereniging Eigen Huis is positief over de nieuwe ISSO-GIW normen voor wtw-installaties die op 1 januari aanstaande ingaan. Hierop vooruitlopend heeft de vereniging haar opleveringskeuringen van nieuwbouwwoningen aangepast, zodat het ontbreken van een inregelrapport van de balansventilatie en de wtw-unit en het ontbreken van een gebruiksinstructie vanaf nu officieel als opleveringsgebrek geregistreerd worden. Ook gaan de keurmeesters van Vereniging Eigen Huis aanvullende instructies aan kopers geven over het juiste gebruik van balansventilatiesystemen met een wtw-unit. De vereniging wil hiermee het probleem van de informatievoorziening voor een deel zelf oplossen.


Contact Vereniging Eigen Huis

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share