Eigen Huis: bouwers berekenen torenhoge rente

Door: Vereniging Eigen Huis  18-08-2006

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bouwers veel te hoge rentes in rekening brengen bij uitstel van betaling van de grondkosten. Bij goedlopende nieuwbouwprojecten betalen kopers daardoor gemiddeld ruim 1000 euro meer dan redelijk is. Bij projecten die minder snel worden verkocht en bij appartementencomplexen gaat het om een veelvoud van dit bedrag. Vereniging Eigen Huis schat dat kopers in totaal jaarlijks 60 tot 80 miljoen euro onnodig in rekening wordt gebracht.

Een toenemend aantal klachten van kopers van een nieuwbouwwoning over hoge rentes was voor Vereniging Eigen Huis aanleiding voor een onderzoek. De vereniging heeft meer dan 100 recent afgesloten bouwcontracten onderzocht, verspreid over 85 bouwlocaties.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is het gebruikelijk dat er een aantal maanden verstrijkt tussen het moment waarop het bouwcontract wordt getekend en het moment waarop de koper zijn hypotheek heeft geregeld en de overdracht van de grond bij de notaris plaatsvindt. Gedurende deze periode heeft de koper recht op uitstel van betaling.
In de meest gebruikte standaardcontracten mag de bouwer uitstelrente rekenen over deze periode. Iedere bouwer stelt zelf de hoogte van die rente vast.

Uit het onderzoek blijkt dat kopers gemiddeld 6,5% rente in rekening wordt gebracht. Meer dan de helft van de bouwers berekent een rente van 7% of meer.
Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis: 'Ik ben geschrokken van het grote aantal bouwers dat kopers opzadelt met een veel te hoge rente. De rente op de geldmarkt en de wettelijke rente voor uitgestelde betaling liggen aanzienlijk lager. Ik vind de wettelijke rente, die nu 4% bedraagt, meer dan genoeg.'

Het door Vereniging Eigen Huis becijferde nadeel is gebaseerd op het verschil tussen de uit het onderzoek gebleken gemiddeld gehanteerde rente en de wettelijke rente.
Vereniging Eigen Huis adviseert leden die een nieuwbouwwoning gaan kopen nadrukkelijk om te onderhandelen over toepassing van de wettelijke rente.
Zij wijst er op dat mensen die al een contract hebben getekend juridisch zijn gebonden. Het zou de bouwers sieren als zij het rentepercentage verlagen, zolang er nog geen transport bij de notaris heeft plaatsgehad, ook in die gevallen waarin er al is getekend.

Vereniging Eigen Huis wil dat er een bindende regeling komt over rentevergoedingen in bouwcontracten en heeft Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers NVB en de vereniging van projectontwikkelaars NEPROM opgeroepen hun leden aan te sporen om vanaf nu de wettelijke rente als maatstaf te nemen.
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgeroepen actie te ondernemen, omdat gemeenten vaak via de bouwer grond aan de consument leveren.


Contact Vereniging Eigen Huis

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share