Eigen Huis: goed voorbereid met Oost-Europese klussers aan de slag

Door: Vereniging Eigen Huis  05-10-2006

Steeds vaker overwegen huizenbezitters om een Oost-Europese klusser in te schakelen voor onderhoud, reparatie of een verbouwing van hun woning. Het belangrijkste argument is dat buitenlandse klussers een lager uurloon vragen dan hun Nederlandse collega's. Obstakels vormen de complexe wettelijke regels en de onzekerheid over de kwaliteit van het geleverde werk. Om huiseigenaren te helpen met het maken van een weloverwogen keuze heeft Vereniging Eigen Huis de ervaringen verzameld van mensen die een buitenlandse klusser hebben ingeschakeld en de belangrijkste regels op een rij gezet.

Prijs en garantie
Waar een Nederlandse aannemer al snel uitkomt op 30 euro per uur in verband met premies en belastingen, vraagt een zelfstandige Oost-Europese klusser ongeveer 12 euro per uur. Buitenlanders die via een uitzendbureau werken zitten daar met een uurtarief van 25 euro tussenin. Het kostenvoordeel kan dus aanzienlijk zijn. Opdrachtgevers dienen er rekening mee te houden dat garantievoorwaarden van zelfstandig werkende Oost Europese klussers nergens zijn vastgelegd en feitelijk niet bestaan.

Legaal of illegaal?
Poolse burgers met een Duits paspoort en kunnen binnen de EU zonder werkvergunning werk aannemen. Zelfstandige klussers uit Oost-Europese landen mogen ook zonder werkvergunning in Nederland werken, maar Oost-Europese werknemers hebben een werkvergunning nodig of moeten genotificeerd zijn bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Voor particulieren is het moeilijk om na te gaan of iemand daadwerkelijk zelfstandig werkt. Om zekerheid over de zelfstandigheid van de klusser te krijgen moet de particulier in ieder geval op de volgende punten letten:
- De klusser staat geregistreerd bij een Nederlandse of buitenlandse Kamer van Koophandel
- Hij mag geen werknemers inzetten en werkt voor eigen risico: met klachten kunt u bij hem terecht
- U krijgt een offerte of sluit een overeenkomst per klusser. De betaling vindt rechtstreeks aan hem plaats en u betaalt hem niet per uur, maar voor de gehele klus of per deelklus

Ervaringen
Vereniging Eigen Huis heeft deze zomer de ervaringen van huiseigenaren met Oost-Europese klussers verzameld. Ongeveer de helft van de mensen was enthousiast, terwijl de andere helft ontevreden was over de klussers en de kwaliteit van hun werk. De meest gehoorde klachten gingen over communicatieproblemen en onveiligheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Tegelijkertijd waren de vakdeskundigheid en het harde doorwerken de meest gehoorde complimenten. De ervaringen van particulieren en de beoordeling van het geleverde werk door bouwkundigen van Vereniging Eigen Huis zijn in een aantal tips samen te vatten.
- Vraag altijd naar meerdere, vergelijkbare referenties en check deze goed
- Maak van tevoren duidelijke (prijs)afspraken over de prijs en werkzaamheden. Zorg voor goede instructies en tekeningen. Controleer aankoopbonnen van materialen.
- Zorg dat er op de werkplek altijd een contactpersoon aanwezig is met wie u gemakkelijk kunt overleggen. Controleer het werk en hou er rekening mee dat garanties vaak niet bestaan.

Het volledige rapport over werken met Oost-Europese klussers staat op www.eigenhuis.nl en is gratis op te vragen. Een uitgebreid artikel over de opmars van Oost-Europese klussers staat in het Eigen Huis Magazine van oktober.


Contact Vereniging Eigen Huis

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share