Presentatie rapport herontwikkeling oude terreinen Groene Hart

Door: Vereniging Milieudefensie  23-03-2006
Trefwoorden: Bouw, Milieu, Groene Hart

Presentatie rapport herontwikkeling oude terreinen Groene Hart Ruimteclaim nieuwe bedrijventerreinen ter discussie

Amsterdam, 21 maart 2005 --- Kan het volbouwen van het Groene Hart worden voorkomen door herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen?
En hoe kan dit worden betaald? Dit zijn de centrale vragen van het onderzoek 'Herontwikkeling verouderd vastgoed Rijnhaven' van City Beautiful en STOGO onderzoek+advies, verricht in opdracht van Milieudefensie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Vrijdag 24 maart presenteren de onderzoekers het rapport in het Golden Tuliphotel in Alphen aan den Rijn.

De stuurgroep Oude Rijnzone wil 150 hectare nieuwe bedrijventerreinen aanleggen in de Oude Rijnzone. Dat is het gebied langs de Oude Rijn tussen Leiden en Bodegraven, midden in het Groene Hart. Uit eerder onderzoek van STOGO (september 2005) bleek dat voor dit gebied in de toekomst hooguit éénderde (50 hectare) nodig is. Reden voor de milieuorganisaties om bij gemeenten en provincies te pleiten af te zien van de aanleg van overbodige bedrijventerreinen.

Wat: Presentatie onderzoek 'Herontwikkeling verouderd vastgoed Rijnhaven'
Wie: Han Olden (STOGO onderzoek + advies), Theo Stauttener (City Beautiful), Willem Verhaak (Milieudefensie) en Tijs Breuer (Zuid-Hollandse Milieufederatie)
Waar: Golden Tuliphotel, Stationsplein 2, Alphen aan den Rijn
Wanneer: Vrijdag 24 maart 2006, 12.00 – 13.00 uur

Milieudefensie voert dit voorjaar campagne tegen het volbouwen van het Groene Hart. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verspreidde ze in zes gemeenten stemwijzers met de standpunten van de politieke partijen over omstreden bouwplannen in het Groene Hart. Op 31 maart en 1 april worden er op meer dan twintig locaties in het Groene Hart protestborden geplaatst tegen het volbouwen van de open ruimte. De precieze locaties komen op www.milieudefensie.nl.

Trefwoorden: Belangenorganisaties, Bouw, Groene Hart, Milieu

Contact Vereniging Milieudefensie

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share