Overheden kampen met nieuwe vormen van uit- en aanbesteden

Door: Vereniging Stadswerk Nederland  08-11-2006
Trefwoorden: Congressen

Decentrale overheden worstelen sterk met het uit- en aanbestedingsbeleid. Dit blijkt uit een onderzoek van de TU Twente, in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland. De onderzoeksresultaten worden donderdag 16 november in de Amsterdam Arena op het jaarlijkse Stadswerk congres ‘Beter Aanbesteden’ bekend gemaakt.

De aanbesteding van het busvervoer in Noord-Brabant, de uitkomsten van aanbestedingen van de nieuwe huishoudelijke verzorging op gemeentelijk niveau en het belbusvervoer in de regio Haaglanden, het zijn slechts drie voorbeelden van aanbestedingen die bij de burger tot veel ongenoegen leidden. Ook op het gebied van ruimtelijke ordening, zo blijkt uit het onderzoek van de TU Twente, kampen decentrale overheden met de vraag hoe zij de verhouding prijs en kwaliteit het beste tot hun recht kunnen laten komen.

Daarnaast is bij decentrale overheden, in tegenstelling tot de landelijke overheid, traditioneel aanbesteden nog steeds favoriet. Maar ook het werken met geïntegreerde contractvormen behoort niet tot de dagelijkse praktijk.Verder blijkt het relatief ‘statisch’ ingerichte uit- en aanbestedingsbeleid - met drempelbedragen - niet te zijn afgestemd op de Europese mededinging- en aanbestedingswetgeving. Opdrachtgevers missen op dit vlak nog te veel kennis van de markt. Nederlandse politieke partijen (VVD, CDA en PvdA) pleiten nu voor een ander (Europees) aanbestedingsbeleid, een die meer rekening houdt met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Tijdens het Stadswerk-congres staat dan ook de vraag centraal: kan aanbesteding beter? Want de druk op gemeenten (misschien beter: decentrale overheden) om kritisch om te gaan met aanbesteding wordt alleen maar groter.

Op het congres zal onderzoeksleider prof. A. G. Dorée ingaan op de spanningsvelden en dilemma’s voor bestuurders en ambtenaren op weg naar Beter Aanbesteden. Daarop volgend zal in een ronde tafeldiscussie, onder leiding van journalist Frénk van der Linden, aan de hand van een concreet voorbeeld (het Waalfront in Nijmegen) worden ingegaan op de actualiteit rondom het aanbesteden. Deelnemers krijgen aan het eind van de dag de nieuwste Stadswerkpublicatie ‘Doelgericht aanbesteden, Adviezen en Tips’ uitgereikt.

Trefwoorden: Congressen

Contact Vereniging Stadswerk Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share