Benoeming Léon J.J. Rulkens RA

Door: Vitalis Woonzorg Groep  28-03-2008
Trefwoorden: Voorzitter Raad Van Bestuur

Op 1 april 2008 neemt Léon J.J. Rulkens RA (1954) het voorzitterschap op zich van de Raad van Bestuur van de tot Vitalis WoonZorg Groep behorende stichtin-gen in Eindhoven. Hij volgt op die datum John Bergs op.

Voordat Léon Rulkens op 1 januari 2005 in dienst trad als lid Raad van Bestuur van de Vitalis Zorg Groep was hij werkzaam als openbaar accountant en bijna vijftien jaar partner van Ernst & Young Accountants.

Vitalis WoonZorg Groep ontwikkelt en exploiteert seniorenhuisvesting in combinatie met een breed diensten- en zorgpakket (zowel sociale als residentiële woonzorgappartementencomplexen en verpleeghuizen) in Zuid-Nederland met locaties in Breda, Eindhoven, Heerlen en Helmond.

Gezien de, door de vergrijzing toenemende vraag naar een kwalitatief sterk woon-welzijn-zorgconcept is het Vitalis-beleid gericht op forse expansie in de Zuidelijke Nederlanden.
In dit kader past ook de beoogde alliantie met Thebe Tilburg en Zorggroep Noord- en
Midden-Limburg in Venlo.

Het balanstotaal bedraagt circa € 350 miljoen en de omzet circa € 125 miljoen. Bij Vitalis werken ruim 2.500 medewerk(st)ers en 950 vrijwilligers.

Trefwoorden: Voorzitter Raad Van Bestuur

Contact Vitalis Woonzorg Groep

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share