Vitalis WoonZorg Groep innoveert en lanceert Nuanze

Door: Vitalis Woonzorg Groep  23-12-2008
Trefwoorden: Thuiszorg, Ouderen, Ziekenhuizen

De nieuwe stichting Nuanze, met als werkgebied vooralsnog de regio Eindhoven, biedt multidisciplinaire behandelprogramma’s aan ouderen en chronisch zieken ongeacht waar ze wonen. Verpleeghuisartsen, GZ-psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en muziektherapeuten werken nauw samen om kwalitatief hoogwaardige en op individuele leest geschoeide diensten te leveren. Nuanze zal daartoe bovendien samenwerken met huisartsen, ziekenhuizen, de GGZ en de thuiszorg.

De dienstverlening door Nuanze betreft behandeling en begeleiding die gefinancierd wordt via de AWBZ of Zorgverzekeringswet (ZVW), maar ook via private middelen. Het gaat daarbij in 1e instantie dus vooral om diensten aan zelfstandig wonende ouderen. In de loop van 2009 zal de besluitvorming worden afgerond om ook de behandeling en begeleiding van cliënten in de verpleeg- en verzorgingshuizen van Vitalis vanuit de stichting Nuanze te leveren en alle medewerkers van de huidige behandeldienst over te hevelen naar deze nieuwe stichting. Het bestuur van de stichting Nuanze is reeds per 1 januari aanstaande operationeel.

Voor de behandeling en begeleiding van cliënten in de verpleeg- en verzorgingshuizen zullen Vitalis en Nuanze dan een meerjarenverbintenis sluiten. Vitalis wil op deze manier, ondanks de versobering van de AWBZ en de schaarste van professionals op de arbeidsmarkt, de kwaliteit en omvang van behandeling in haar verpleeghuizen naar de toekomst toe garanderen.
Nuanze is, als zelfstandige stichting nu reeds in overleg met UVIT/VGZ om afspraken te maken over behandelprogramma’s in het kader van de ZVW zodat ook zelfstandig wonende ouderen gebruik maken van de specifieke deskundigheid van de professionals die tot voor kort alleen in de verpleeg- en verzorgingshuizen van Vitalis werkzaam waren.

Trefwoorden: Behandelprogramma's, Chronisch Zieken, Huisartsen, Multidisciplinaire, Ouderen, Samenwerken, Thuiszorg, Ziekenhuizen,

Contact Vitalis Woonzorg Groep

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share