Voorstelling St. Dansz i.s.m. Bevelands Symfonie Orkest

Door: Stichting Dansz  07-02-2008

Dit jaar heeft St. Dansz samenwerking gezocht met het Bevelands Symfonie Orkest.

Wij gaan "Samen het diepe in".