Investeren in melkquotum, verstandig of niet?

Door: Zlto  09-10-2006
Trefwoorden: Melkveehouders, Quotum

De vraag of het quotumstelsel al dan niet wordt afgeschaft, houdt de gemoederen in de melkveehouderij behoorlijk bezig. Of het verstandig is om nog te investeren in melkquotum hangt onder meer af van de bedrijfssituatie. In ieder geval is het belangrijk om als melkveehouder de zaken goed op een rijtje te hebben. De Ondernemerscoach van de ZLTO kan u hierbij helpen.

Dat het huidige quotumstelsel nog tot en met 2014 gehandhaafd blijft, lijkt waarschijnlijk. Wat er daarna gebeurt, is nog onduidelijk. “Veel partijen gaan er van uit dat het stelsel zal worden afgeschaft. De meeste EU-landen willen namelijk een vrije markt. Bovendien kost het melkquotum de melkveehouder behoorlijk wat geld en dat past niet in een vrije markt”, legt Bram den Hollander, Ondernemerscoach Rundveehouderij bij de ZLTO, uit. Hij signaleert dat veel ondernemers op dit moment met de vraag worstelen of ze al dan niet moeten investeren in quotum. “Het gemiddelde bedrijf investeert ieder jaar ruim 46.000 euro in melkquotum, zo blijkt uit onderzoek van het LEI. Ondernemers vragen zich nu echter af of het verstandig is om dat te blíjven doen.”
Bij het beantwoorden van deze vraag speelt de visie, het gevoel van de ondernemer zelf, volgens Den Hollander, een belangrijke rol. Verwacht de ondernemer dat het quotumstel daadwerkelijk op de schop gaat en, zo ja, wanneer dan, of denkt hij dat het niet zo’n vaart zal lopen?
“Daarnaast vinden sommige melkveehouders de quotumprijs momenteel té hoog. Maar ook de bedrijfssituatie speelt mee. Is een investering rendabel te maken vóór 2015 of niet? Wanneer dat het geval is, vormt het geen probleem om nog quotum aan te schaffen. Deze situatie is echter alleen van toepassing op bedrijven die de zaken goed geregeld hebben, bedrijven met een bovengemiddeld saldo. De terugverdientijd is dan namelijk relatief kort”, legt de Ondernemerscoach uit. Hij adviseert ondernemers, die hun bedrijf nog niet volledig op orde hebben, echter om éérst te investeren in bijvoorbeeld gebouwen, machines of grond. “Deze investeringen zijn ook belangrijk voor de toekomst van het bedrijf, maar zijn een stuk minder risicovol.”
Belangrijk is in ieder geval dat melkveehouders de zaken helder op een rijtje hebben en hun eigen situatie inzichtelijk maken. Dit biedt helderheid voor de toekomst. Bram den Hollander: “Voor een gezond bedrijf is het belangrijk om de toekomst in beeld te hebben, waar wíl en waar kán de ondernemer naartoe. De Ondernemerscoach kan melkveehouders helpen om een en ander inzichtelijk te maken, relevante en irrelevante zaken te scheiden. Op basis hiervan kan een ondernemer beslissen of hij de komende jaren al dan niet gaat investeren in quotum. Kortom: de coach schept duidelijkheid.”

Trefwoorden: Melkveehouders, Quotum