Begeleiding allochtonen bij Quickinterim&coaching

Door: Quickinterim & Coaching B.V  25-03-2009
Trefwoorden: Begeleiding, Opleiding, Advisering

 

Succesfactoren bij het begeleiden van Allochtonen bij Quickinterim&coaching

Wij begeleiden allochtone werklozen die ver van de arbeidsmarkt zijn verwijderd.
Vaak spreken deze mensen slecht Nederlands en hebben ze meerdere problemen.
Ze hebben over het algemeen weinig zelfvertrouwen en denken dat ze niet meer aan het werk komen. Echter na gemiddeld drie tot vijf maanden intensieve begeleiding zijn de meeste mensen klaar om aan het werk te gaan.

De allochtone coaches kennen de cultuur van hun cliënten. In eerste instantie helpen ze hen in hun eigen taal. De cliënten kunnen hun verhaal kwijt bij iemand die hun omstandigheden begrijpt. Daardoor wordt duidelijk welke problematiek er schuil gaat achter een chronisch uitkeringsgerechtigde.

Re-integratie coaches aan het woord;

De begeleiding naar werk richt zich in veel gevallen meer op het oplossen van de achterliggende problematiek, dan het daadwerkelijk vinden van een geschikte baan.
Mensen in deze groep helpen, gaat verder dan het bieden van een opleiding en kennis van de regels.

De coaches krijgen de tijd om hun cliënten intensief te begeleiden, en ook de financiële middelen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een vervoermiddel, zodat een cliënt zelfstandig op het werk kan komen.

De belangrijkste succesfactor is de inzet en passie waarmee de coaches hun werk doen. Daarmee weten ze ook werkgevers te overtuigen deze mensen een kans te bieden.
Succesfactoren worden bepaald door creativiteit op uitvoeringsniveau en niet door een beleidsnota.

Wil je langdurig werklozen aan de slag helpen, dan is het van belang dat ze zich goed voelen en dat ze klaar zijn voor een nieuwe start. Anders presteren ze niet en vallen ze waarschijnlijk terug. Het belangrijkste is persoonlijke aandacht en (na)zorg.
Dat is de sleutel tot integratie.

Trefwoorden: Advisering, Allochtonen, Allochtoon, Begeleiding, Iro, Loopbaan, Opleiding, Reintegratie, Re-integratie, Taaltraining