Vraag naar weidegrassen neemt toe

Door: Limagrain Nederland  14-05-2009
Trefwoorden: Koeien, Gras, Koe

Door de strenge winter is meer schade zichtbaar in de weide. Op kale plekken krijgen onkruiden als muur, ridderzuring en paardebloem een kans en ook ongewenste grassen als straatgras en ruwbeemd komen op. Om dit tegen te gaan, vernieuwen of zaaien veel veehouders door en dit levert bovendien meer en smakelijker gras op.

Startgarantie
De belangrijkste reden dat men juist voor de Advanta mengsels kiest komt doordat Limagrain graszaad kan leveren met een coating. In het voorjaar is de slagingskans van herinzaai van grasland kleiner. Door graszaad te zaaien met Headstart heeft men een soort van startgarantie. Limagrain signaleert ook een toenemende interesse voor de smakelijke en beter opneembare tetraploïde grasmengsels waarvan het bedrijf tot nu toe drie maal zoveel verkocht als vorig voorjaar.

Hoger organische stofgehalte
Deze toegenomen graslandinzaai gaat onder andere ten koste van het maïsareaal. Bovendien zorgt vruchtwisseling van gras op maïs voor een hoger organische stofgehalte dan wat bij doorzaai wordt gerealiseerd.

Trefwoorden: Areaal, Gras, Grasland, Grassen, Koe, Koeien, Mais, Maïs, Zaad,

Contact Limagrain Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share