Humares versterkt haar directie

Humares versterkt haar directie van Humares

Door: Humares  07-10-2008

De werkmaatschappijen van Humares werven en bemiddelen gespecialiseerde arbeidskrachten voor lokale ondernemingen en multinationals en gebruikt daarvoor een wereldwijd netwerk van eigen kantoren. Om aan de grote vraag naar gespecialiseerd personeel te voldoen, maken de Humares werkmaatschappijen gebruik van een unieke combinatie van dienstverleningsconcepten: 'Local for Local', 'International Distance Matching' en het 'Leerlingenconcept'. Met een omzet van € 123 miljoen in 2007 is Humares een toonaangevende speler op de internationale flexibele arbeidsmarkt.

Willem Groven - CFO
Willem Groven (53, Nederlands) heeft een ruime ervaring in financiële en algemene managementfuncties, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Na zijn bedrijfseconomische opleiding bij de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft hij diverse financiële en managementposities bekleed bij toonaangevende internationale bedrijven als Compaq, Atos Origin en SafeBoot/McAfee. In zijn laatste functie als Vice President Finance bij SafeBoot International heeft hij de organisatie en processen neergezet op het kwaliteitsniveau van een beursgenoteerde onderneming. Na de overname van SafeBoot door McAfee is hij verantwoordelijk geweest voor de integratie en de ombouw van de systemen en processen naar de McAfee standaarden.

Groven zal zijn ervaring met het opzetten van Shared Service Centers, het integreren van bedrijven, roll out van nieuwe IT software en het optimaliseren van processen inzetten om de groei van Humares te ondersteunen.

Cora van Loon - Directeur HR
Cora van Loon (49, Nederlands) heeft haar werkzaamheden al gestart. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van personeelszaken. Na haar opleiding, Arbeidsmarktpolitiek & Personeelsbeleid en Bedrijfskunde werkte zij in diverse branches en bij meerdere internationale bedrijven (o.a. Louwman Group, Samas Groep, Borstlap/Fabory) als HR manager en HR directeur. De afgelopen drie jaar heeft zij als interim HR-manager bij diverse dienstverlenende bedrijven gewerkt (o.a. Koninklijke Luchtmacht).

Van Loon zal zich voornamelijk bezig houden met het verder professionaliseren van de personele organisatie op een manier die past bij de ambities van Humares.

Eric Dantinne - Divisiedirecteur Maritiem
Eric Dantinne (40, Belgisch) is in september gestart als verant-woordelijke voor de divisie Maritiem, die opereert onder de merk-naam Oceanwide. Eric Dantinne heeft na zijn studie commerciële en financiële wetenschappen in Luik eerst in commerciële management-functies in het bankwezen (Gesbanque, Citibank Belgium) gewerkt. Daarna heeft hij vanaf 2001 een ruime ervaring opgedaan in de uitzend- en detacheringsbranche. Zijn laatste functie was commercieel directeur van Start People Frankrijk, waar hij leiding gaf aan 200 vestigingen en 700 medewerkers.

Onder leiding van Eric Dantinne zal Oceanwide haar marktleiderschap in de maritieme sector verder versterken.

Leiderschap
CEO van Humares Alain Dehaze toont zich zeer tevreden met het aantrekken van de nieuwe directieleden: "Humares opereert met haar werkmaatschappijen in een internationale markt die sterk in ontwikkeling is. Met het aantrekken van Willem, Cora en Eric hebben we ons directiecomité aanzienlijk versterkt. Wij willen de leider van de nieuwe generatie van gespecialiseerde personele intermediairs zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze directie, die naast Willem, Cora, Eric en mijzelf bestaat uit divisiedirecteur Land Teus Hooijer ook de personen in huis hebben om dit leiderschap vorm te geven."

Over Humares:
De Humares Groep, opgericht in 1976 en gevestigd in Vlissingen, is gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van technisch, logistiek en maritiem personeel. Met locaties en agenten in 22 landen in Europa, Noord-Amerika, Australië en Zuidoost-Azië, een personeelsbestand van 270 vaste en meer dan 3500 uitzendmede-werkers en een omzet van € 123 miljoen in 2007 is Humares een toonaangevende speler op de internationale flexibele arbeids-markt. Tot de Humares Groep behoren Oceanwide, Maintec, Impact Interim en TiP personeelsdiensten. Zie ook www.humares.com.

Einde persbericht

Voor meer informatie:
Humares
Hans Scheers
Manager Marketing en Communicatie
T: +31 (0)118-42 90 26
E: [email protected]