VAN DER PAUW EXPERTISE uw partner bij schade

VAN DER PAUW EXPERTISE uw partner bij schade van Van Der Pauw Expertise

Door: Van Der Pauw Expertise  02-06-2008
Trefwoorden: Advies, Verzekering, Taxatie

Expertise of contra-expertise


Het merendeel van de verzekerden is onvoldoende op de hoogte van de schaderegeling en de polisvoorwaarden en van de bepalingen die hierop betrekking hebben.
Als er schade ontstaat, wordt deze veelal aangemeld bij de assurantietussenpersoon, die op zijn beurt het schadegeval aanmeldt bij de desbetreffende verzekeraar.
Afhankelijk van de verzekeraar wordt vervolgens een voorstel gedaan om de schade in geld of in natura te vergoeden, of wordt een schade-expert ingeschakeld.
In het laatste geval zal de schade-expert contact opnemen met de gedupeerde en de schade in overleg met beide partijen verder bepalen.
De gedupeerde zal hierbij veelal af moeten gaan op wat de schade-expert hem of haar vertelt, waarbij wederzijds vertrouwen voorop staat.
Maar wat nu als dit wederzijds vertrouwen ontbreekt?
Of wat te doen als de schade door de omvang of complexiteit moeilijk of helemaal niet door de gedupeerde kan worden overzien?
Vaak is het voor alle betrokkenen verstandig om de schade door twee deskundigen te laten vaststellen, met name bij grotere of complexe schadegevallen.
Inboedel, inventaris- en opstalverzekeringen bieden de verzekerde bijna altijd de mogelijkheid om op kosten van de verzekeringsmaatschappij een "eigen" schade-expert in te schakelen. Dit is in de polisvoorwaarden van de verzekering vastgelegd.
Deze zogeheten contra-expert behartigt de belangen van de schadelijdende partij.
U kunt een contra-expert altijd inschakelen: u heeft hier in de meeste gevallen recht op en u betaalt er verzekeringspremie voor.
Rob van der Pauw (48) is al ruim 25 jaar allround schade-expert en heeft een ruime ervaring opgedaan in het vaststellen van particuliere en zakelijke schaden aan gebouwen, inboedels en inventarissen .
Hij woont sinds 11 jaar in Zeeland en heeft tot 2007 kantoor gehouden in Bergen op Zoom. Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant behoren tot zijn vaste werkterrein waardoor hij goed bekend is bij de verzekeraars en vele assurantietussenpersonen in deze regio.
Recent heeft hij zijn dienstverband bij en gerenommeerd expertisebureau beëindigd om op zelfstandige basis contra-expertise schaden te gaan behandelen.
Het in goed onderling overleg en op doortastende wijze behartigen van de belangen van gedupeerden is waar hij zich voor inzet: verzekerden dienen schadeloos gesteld te worden in de mate waar zij recht op hebben. Dit mag vanzelfsprekend lijken, de praktijk blijkt voor de gedupeerde soms minder rooskleurig.
Waarin onderscheidt Van der Pauw Expertise zich in de markt?
Kort samengevat zijn dat de volgende vier kernpunten:
Snelheid
Een klein expertisebureau werkt direct en efficiënt: er ontstaat er geen vertraging door interne handelingen of achterstanden, overhead-perikelen of organisatorische problemen.
Er wordt direct na ontvangst van de expertiseopdracht contact opgenomen met de gedupeerde, waarbij een afspraak op korte termijn wordt gemaakt voor een (eerste) bezoek.
Kwaliteit
Met 25 jaar actieve expertise-ervaring bij gerenommeerde expertisebureaus, diverse doelgerichte opleidingen en 20 jaar ervaring als salvage-coördinator kent Rob van der Pauw het klappen van de zweep. Het bekend zijn met en in de regio heeft geleid tot goede samenwerking met verzekeraars, tussenpersonen, experts, schoonmaak- en herstelbedrijven.
Aandacht
Van der Pauw Expertise behartigt de belangen van de gedupeerde partij. Dit houdt in dat er uitsluitend in goed onderling overleg met de betrokken partijen afspraken worden gemaakt, waarbij de gedupeerde altijd beslist over zijn schade. Van der Pauw adviseert hierbij en voert verdere besprekingen met andere partijen. Hierbij kan de assurantietussenpersoon een belangrijke rol vervullen. Het belang van de gedupeerde staat echter altijd centraal.
Duidelijkheid
Openheid van zaken is essentieel voor het optimaal kunnen vaststellen van schaden en het begeleiden van gedupeerden. Het intermediair speelt hierin een duidelijke rol en kan op ieder moment over de stand van zaken worden geïnformeerd.
Een goede samenwerking is in ieders belang en komt de voortvarendheid en het resultaat van de schadeafwikkeling ten goede.


Voor expertise- of contra-expertiseopdrachten voor schade aan gebouwen, inboedels, inventarissen, caravans en pleziervaartuigen of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:


Van der Pauw Expertise
Postbus 73, 4300 AB Zierikzee
Telefoonnr.: 0111-691382
Email: expertise@vanderpauw.nl
Website: www.vanderpauw.nl

Trefwoorden: Advies, Assurantie, Caravan, Contra, Contra-expert, Expert, Expertise, Gebouw, Inboedel, Inventaris, Pleziervaartuig, Schade, Schade-expert, Stacaravan, Taxatie, Tussenpersoon, Verzekering, Zuid-holland