FISCAAL PRIVILEGE VOOR WETHOUDERS OPENT DE DEUR NAAR BEROEPSKOSTENAFTREK VOOR ALLE WERKNEMERS?

Door: Arenthals Grant Thornton Accountants En Adviseurs  23-03-2006
Trefwoorden: Fiscaliteiten, Beroepskosten

  • Wethouders hebben bijna 4 jaar contra legem privilege gekend
  • Gelijkheidsbeginsel: aftrek beroepskosten 2005 voor alle werknemers mogelijk?

Alphen aan den Rijn, 21 maart 2006 - Uit een onderzoek van Arenthals Grant Thornton te Alphen aan den Rijn blijkt dat de fiscus gedurende bijna 4 jaar wethouders fiscaal heeft bevoordeeld ten opzichte van gewone werknemers. Uit maatschappelijk oogpunt bezien is sprake van ongelijkheid: wethouders mochten in die jaren hun beroepskosten wel aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dat roept allerlei vragen op. Naar de mening van drs. Cor Overduin FB (werkzaam bij vestiging Alphen aan den Rijn) is het merkwaardig dat een dergelijk fiscaal privilege heeft kunnen bestaan gedurende de jaren 2002 tot en met 2005.

In strijd met de wet heeft het Ministerie van Financiën uitdrukkelijk goedgekeurd dat wethouders hun beroepskosten mochten blijven aftrekken, terwijl zij daar sinds de invoering van het duale stelsel (7 maart 2002) geen enkel recht op hadden. Wethouders zijn sinds de invoering van het duale stelsel gewone werknemers geworden. De situatie is blijkbaar pas in of kort voor oktober 2005 onderkend. In een publicatie van het ministerie van Financiën wordt het fiscale privilege met zoveel woorden genoemd. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de fiscus berust in het privilege van beroepskostenaftrek voor wethouders. De wethouders zullen dan ook voor de jaren tot en met 2005 fiscaal met rust worden gelaten, ook al is dat in strijd met de wet. “Een vreemde situatie, want voor gewone werknemers geldt nou eenmaal onverkort dat de wet geen aftrek van beroepskosten toestaat”, aldus Overduin. “De staatssecretaris van Financiën heeft wat uit te leggen aan alle werknemers van Nederland. Waarom deze voorkeursbehandeling voor alle wethouders van Nederland? Er is bewust rechtsongelijkheid gecreëerd. Dat roept de vraag op of gewone werknemers zich succesvol kunnen beroepen op het gelijkheidsbeginsel. De fiscale rechtspraak laat zien dat bij een succesvol beroep op het gelijkheidsbeginsel de nodige hobbels genomen moeten worden, maar daarmee is niet gezegd dat een dergelijk beroep kansloos is.”

Ongelijke behandeling
De geconstateerde ongelijke behandeling kan mogelijk leiden tot een stortvloed van aanvullingen op reeds ingediende en nog in te dienen aangiften inkomstenbelasting 2005 bij de Belastingdienst. Er zijn immers nog altijd veel werknemers die beroepskosten maken die zij niet van hun werkgever vergoed krijgen. Door aftrek van beroepskosten zouden zij, net als de wethouders een belastingvoordeel kunnen bereiken. Arenthals Grant Thornton sluit niet uit dat de belastingrechter eraan te pas gaat komen om de aftrek van beroepskosten via het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd te zien. In dat geval zal men het nodige geduld moeten opbrengen want zo’n procedure kan jarenlang duren. Werknemers die overwegen om hun beroepskosten van het jaar 2005 af te trekken, kunnen volgens Arenthals Grant Thornton daartoe het beste een aanvulling op de aangifte inkomstenbelasting 2005 doen via een aparte brief. Een voorbeeld van een dergelijke brief is te vinden op het internet: www.aftrekberoepskosten.nl

Trefwoorden: Beroepskosten, Fiscaliteiten,

Contact Arenthals Grant Thornton Accountants En Adviseurs

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share