Multiweld VCA* Gecertificeerd

Multiweld VCA* Gecertificeerd van Multiweld

Door: Multiweld  21-02-2008
Trefwoorden: Vca, Gecertificeerd, Multiweld

“Een veilige en gestructureerde aanpak blijft het belangrijkste tijdens onze werkzaamheden.” zegt Peter van Berkel, VGM-functionaris binnen Multiweld: “Onder andere middels werkplekinspecties, toolbox-meetings en veiligheidsinstructies voorafgaande aan de werkzaamheden, heeft Multiweld maatregelen getroffen ter voorkoming van persoonlijk letsel, materiële schade en onveilige situaties.”

Een speciaal ingerichte KAM-afdeling werkt continue aan de optimalisering van het KAM-zorgsysteem. Deze afdeling onderhoudt de certificaten die betrekking hebben op kwaliteit, veiligheid en milieu. Daarnaast coördineert de KAM-afdeling de veiligheidsopleidingen van en instructies aan de werknemers.

Bovendien heeft deze afdeling een adviserende functie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu naar alle werknemers en leidinggevenden binnen Multiweld.

Trefwoorden: Gecertificeerd, Multiweld, Vca,

Contact Multiweld

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share