Presentatie onderzoeksresultaten ventilatieproblemen Vathorst

Presentatie onderzoeksresultaten ventilatieproblemen Vathorst van DWA installatie- en energieadvies

Door: DWA installatie- en energieadvies  10-06-2008
Trefwoorden: Ventilatie, Seminar, Balansventilatie

Nadat bewoners zich meldden met ernstige gezondheidsklachten analyseerde DWA de balansventilatiesystemen en het binnenklimaat in twee woningen in Vathorst. Op basis van de bevindingen werden vervolgens verbeteringen uitgevoerd in de woningen, waarna de klachten nagenoeg verdwenen. Machiel Karels (DWA) en Antoine Pekel (woningcorporatie De Alliantie – Eemvallei) zullen op het seminar ingaan op de belangrijkste resultaten van deze verbeterslag.

Feit en fictie
Tijdens het seminar zullen diverse sprekers onderscheid maken tussen feit en fictie als het gaat om gezondheidsklachten van bewoners en oorzaken ervan. Prof. Annelies van Bronswijk, die recent in een Zembla-uitzending forse kritiek uitte op energiezuinige woningen, zal een lezing houden over gezondheidsaspecten in de moderne woningbouw.
Partijen uit de bouwkolom gaan in op de mogelijkheden om ventilatiesystemen in bestaande woningen te verbeteren en in toekomstige nieuwbouwwoningen een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
· Het verband tussen ventilatie en gezondheidsklachten in Vathorst (GGD Eemland)
· Ventilatieproblemen in Vathorst: feit en fictie scheiden (DWA)
· Het samenspel tussen de partijen in de bouwkolom (CIB)
· Aanpak ventilatieproblemen in bestaande woningen (woningcorporatie De Alliantie - Eemvallei)
· Milieukwaliteit van woningen (TU Delft/OTB)
· Gezond installeren (Uneto-VNI)
· Actieplan gezonde ventilatie (ISSO)
· Gezonde woningen ontwikkelen (Rabo Bouwfonds)

Meer informatie
Wegens grote belangstelling vindt het seminar plaats in Avifauna te Alphen aan den Rijn (niet zoals eerder gemeld in De Thermo-Staete, Bodegraven). Het seminar duurt van 12.30 tot 18.00 uur. Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom. Ter afsluiting is er een warm-koud buffet tot 19.00 uur. Deelname kost € 295,- per persoon. Voor meer informatie en aanmelden: zie http://www.dwa.nl.

Trefwoorden: Balansventilatie, Seminar, Ventilatie

Contact DWA installatie- en energieadvies

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share