Directzorg kwaliteitsjaarverslag

Directzorg kwaliteitsjaarverslag van Directzorg Nederland

Door: Directzorg Nederland  20-06-2007

Het kwaliteitsjaarverslag van Directzorg Nederland BV is een bijzondere uitgave geworden. Alle reden om aan het uitkomen ervan extra aandacht te besteden. De directeuren Peter Akkermans en André Meeder hebben het eerste exemplaar officieel overhandigd gekregen uit handen van Jan Wolters. Hij is verbonden aan Dokkum communicatie, het Brielse bureau dat het concept, ontwerp en productie van het jaarverslag voor zijn rekening neemt. In het kwaliteitsjaarverslag komen de ontwikkelingen aan de orde die Directzorg in 2006 heeft doorgemaakt. De nadruk ligt op kwaliteit en verdere verbetering ervan. Het is niet uitsluitend een jaarverslag geschreven vanuit de verantwoordelijkheid van de directie. Ook anderen komen persoonlijk aan het woord en geven aan wat hen heeft beziggehouden. Caroline Boerma vertelt als cliënt over haar ervaringen met Directzorg. Met een hoge dwarslaesie probeert ze een zo normaal mogelijk leven te leiden. Met steun uit haar directe omgeving en met de hulp van Directzorg kan ze vrij zelfstandig functioneren. Over de wijze waarop de zorgverlener haar bijstaat, is ze bijzonder te spreken. Niet in de laatste plaats omdat ze er ook een stem in heeft.
Door de snelle groei is bewust geïnvesteerd is de organisatiestructuur. Vooral om het vereiste kwaliteitsniveau van de zorg te kunnen waarborgen. Kleinschaligheid blijft echter het streven. Het personeelsbeleid heeft in het verslagjaar meer vorm gekregen en is verder gestandaardiseerd. Aan trainingen en opleidingen is extra aandacht besteed en Directzorg heeft een officiële erkenning gekregen als leerbedrijf. De afdeling Kwaliteit heeft zich gericht op het zo optimaal mogelijk kunnen verlenen van de zorg. Het zorgplan is vernieuwd en verder verbeterd. De bevoegd- en bekwaamheden van de medewerkers zijn in kaart gebracht. Nelleke Lomeijer vertelt welke mogelijkheden ze bij Directzorg heeft op het gebied van loopbaanontwikkeling.