Hans Polak presenteert: Coach Technieken voor Artsen op NVAB congres

Hans Polak presenteert: Coach Technieken voor Artsen op NVAB congres van Coaching Plaza B.V.

Door: Coaching Plaza B.V.  20-06-2009

Coach Technieken

Gesprekken tussen ‘coach’ en ‘gecoachte’ hebben een concreet doel. En wel, iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon. Een nieuw gedrag kunnen vertonen dus. Managers zouden zeggen: van ‘niet- naar wel competent handelen’ , van 'onzeker naar zeker optreden' of van 'ongezond naar gezond denken'.

Coaching is : Motivatie opgang brengen om te veranderen.
De ‘gecoachte’ maakt altijd het onderstaande proces van leren door:
Van “Onbewust Onbekwaam” naar “Bewust Onbekwaam” en dan naar “Bewust Bekwaam” en uiteindelijk wordt het “Onbewust Bekwaam” handelen.

Het proces van coaching

Kort en bondig: de coach stelt voornamelijk vragen en spiegelt de antwoorden. Het is de bedoeling om de ander aan het denken te zetten die daardoor in beweging komt!

Dus een verschuiving van denken naar doen. “Van stollen naar stromen”.

De volgende structuur is in coaching processen te onderkennen:

  • Doelformulering

  • Toekomst visualisatie

  • Hindernissen inventarisatie

  • Lessen uit het verleden

  • Benodigd zelfbeeld voor de toekomst.

Doel formulering is bedoeld om na te denken over hetgeen de gecoachte anders wil. Verheldering van doel en context door specifiek te zijn over plaats, tijdstip en mensen met wie die persoon het doel wil bereiken maakt het tastbaar / waarneembaar. Erg concreet dus. Ook het in kaart brengen van het specifieke gedrag van de gecoachte in die context , de mogelijke effecten en de koppeling aan de eigen waarden is van belang.

Het antwoord op de dan volgende vraag van ‘wat de gecoachte tegenhoudt ofwel belemmert’ om naar het doel toe te bewegen, brengt de gevoelde hindernis naar de oppervlakte.

Toekomst visualisering laat een beeld ontstaan met aantrekkingskracht. Iets om naar toe te werken! Iets om naar uit te zien! Mensen worden zo gestimuleerd om te bewegen in de richting van een aantrekkelijk toekomstbeeld. Dit beeld wordt over het beeld van angst en vast zitten heen geplakt. Of anders gezegd op de achtergrond geplaatst terwijl het aantrekkelijke toekomst beeld op de voorgrond wordt geplaatst.

Lessen uit het verleden. Welke aanleiding ligt ten grondslag aan de situatie die op dit moment is ontstaan? Welk afschrikwekkend beeld heeft iemand en wilt hij dit vermijden? Wat is het proces in iemands leven dat telkens terug komt? Wat zijn herkenbare patronen.

Het benodigd zelfbeeld. De wijze waarop iemand zich zelf ziet beïnvloedt zijn/haar gedrag. De wereld kan een gevaarlijke plek zijn om te leven wordt vaag geloofd en de rol van slachtoffer is snel aangenomen. Het zelfbeeld als hulpverlener is wellicht dezelfde als die van slachtoffer. Immers als je je zelf als hulpverlener ziet dan kan dat als je de ander als slachtoffer ziet. En wat je kunt zien is altijd voor een deel een reflectie van je zelf.

Zelfbeeld laat zich het gemakkelijkst vangen in metaforen. Het domein van het verhalen vertellen is dan ook de meest aangewezen plek om met dit aspect van coaching aan de slag te gaan. Het zelfbeeld in en verhaal vervatten is een van de methoden om verandering te weeg te brengen.

-.-

Hans Polak

directeur Coaching Plaza

Presentaie Hans Polak voor artsen in ppt

Voor verdere informatie ga naar de website van Coaching plaza