Advies verbeteren beveiliging en veiligheid

Door: Westhuis Consultancy  07-12-2012
Trefwoorden: Onafhankelijk, Beveiligingsadviezen, Integraal plan Veiligheidszorg

Onafhankelijk Beveiligingsadvies (wij adviseren slechts en leveren geen producten, noch krijgen wij provisie van installateurs!

 

Mondeling advies op locatie

 

Schriftelijke risicoinventarisaties en -analyses

 

Evenwichtig pakket van te nemen organisatorische maatregelen ( interne richtlijen, maatregelen, instructies), bouwkundige maatregelen (Compartimentering, verbeteren hang- en sluitwerk) en elektronische maatregelen (brand- en inbraakmeldinstallaties, toegangbeheer, camerabeveiliging enz)

 

Bedrijfshulpverlening: hoe maak ik een doelmatige opzet en wat doe ik met de verplichte jaarlijkse herhalingsoefeningen.

 

Bedrijfsnoodplan: Wat heeft u minimaal nodig? hoe organsieert u dat zonder dat gegevens snel verouderen en het bij de hand is als het nodig is?

Trefwoorden: Beveiligingsadviezen, Integraal plan Veiligheidszorg, Onafhankelijk, Organisatie beveiliging en veiligheid, Programma van eisen Brand-,inbraak,-toegangbeheer,