Gifty Manukure van WIPSA KIDS BV winnares New Horizons Award

Door: Koninklijke Vereniging Mkb-nederland  04-10-2006
Trefwoorden: Awards

De uit Ghana afkomstige Gifty Manukure, directeur van het eerste 24-uurs kinderdagverblijf WIPSA KIDS BV in Amsterdam-Zuidoost, is de eerste winnaar van de New Horizons Award. Deze nieuwe prijs voor niet-Nederlandse ondernemers die in Nederland succesvol opereren is een initiatief van staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken en MKB-Nederland-voorzitter Loek Hermans. De winnares kreeg uit handen van Hermans en Van Gennip een cheque van 10.000 euro, die zij aan haar bedrijf kan besteden. De Award wordt de komende drie jaar uitgereikt.

Een zevenkoppige jury, met vertegenwoordigers van onder meer het Marokkaanse Ondernemersnetwerk, Zwarte Zakenvrouwen Nederland en de Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging, verkoos Gifty Manukure uit alle genomineerden. ‘Een rolmodel van grote klasse’, zo omschreef de jury de winnares en roemde de aanpak van Manukure als ‘zeer innovatief en van grote maatschappelijke waarde’. Omdat WIPSA KIDS (WIPSA staat voor ‘Women In Positive Social Interaction’) 24-uurs opvang aanbiedt, is het nu voor veel (alleenstaande) allochtone vrouwen met kinderen in Amsterdam-Zuidoost mogelijk geworden om betaald werk te verrichten en op deze manier in hun eigen bestaan te voorzien. Het kinderdagverblijf van Manukure is een multiculturele opvang. Veel kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken spreken geen Nederlands. Binnen het centrum wordt daarom gewerkt met educatieve programma's om taalachterstanden weg te werken. Manukure heeft door toegevoegde waarde te bieden vanaf 2000 een gezond en groeiend bedrijf weten te realiseren in een lastige en competitieve markt, aldus de jury.

Gifty Manukure is ook breder maatschappelijk actief. Zij is voorzitter van de vereniging 'Women In Positive Social Action' (WIPSA). Vanuit deze organisatie zet zij zich in voor Afrikaanse vrouwen en jongeren. Ook presenteert zij een radioprogramma. De jury was van oordeel dat Manukure hiermee inhoud geeft aan het begrip maatschappelijk ondernemen, wat volgens de jury voor een kleinbedrijf een ‘geweldige prestatie’ kan worden genoemd.

De tweede prijs ging naar Melek Usta, oprichter en directeur van het bedrijf Colourfull People. Usta verzorgt met haar bedrijf werving en selectie, detachering en trainingen voor ‘kleurrijk talent’. Usta heeft zich volgens de jury een ‘doortastend ondernemer’ getoond, omdat zij is ingesprongen op de behoefte van bedrijven die vinden dat hun personeelsbestand een afspiegeling behoort te zijn van de samenleving. Ook in de schijnwerpers werd gezet derde prijswinnaar is Pawel Walentynowicz, eigenaar van EstEnter.
De uit Polen afkomstige ondernemer volgde zijn opleiding gedeeltelijk in Nederland en richtte in 2002 EstEnter op, een bureau voor handelsbemiddeling tussen Nederlandse bedrijven en Midden- en Oost-Europa.
EstEnter verzorgt de begeleiding voor bedrijven bij im- en export van goederen en diensten. Vertalingen en transculturele trainingen behoren ook tot het aanbod. De jury vindt dat EstEnter goed inspringt op de Europese eenwording en de kansen die deze meebrengt voor Nederlandse bedrijven. Waardering van de jury was er ook voor het feit dat toen Walentynowicz in eerste instantie geen werkvergunning kreeg, ‘hij niet bij de pakken is gaan neerzitten, maar een bedrijf is gestart’. Usta en Walentynowicz hebben als nummers twee en drie een ‘legal audit’ gewonnen en een jaarabonnement op juridisch advies van MKB Juridisch Advies.

Zowel Hermans als Van Gennip zijn zeer te spreken over de winnaars en overige genomineerden. ‘Deze kandidaten zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, ze zijn vernieuwend, weten klanten te trekken uit diverse bevolkingsgroepen, ze groeien en maken winst’, stelde Van Gennip. ‘Hun ondernemersgeest, creativiteit en durf om risico’s aan te gaan zijn een aanwinst voor de Nederlandse economie. De prijswinnaars zijn rolmodellen die inspirerend kunnen werken voor jongeren’, voegde Hermans daaraan toe bij de uitreiking van de New Horizons Award.

Volgens officiële cijfers zijn er in Nederland circa 50.000 allochtone ondernemers; vooral in de grote steden vormen ze een groot aandeel van de totale ondernemerspopulatie. De ondernemers van niet-Nederlandse afkomst blijken net zo goed te presteren als de autochtone entrepeneurs, maar de continuïteit van de door allochtone ondernemers geleide bedrijven is vaker een probleem: naar verhouding is de kans dat een allochtone ondernemer het bedrijf moet staken groter dan bij een autochtone ondernemer. Om die reden werken MKB-Nederland en het Ministerie van Economische Zaken aan de uitvoering van het ‘Actieplan Nieuw Ondernemerschap’, waarbij aandacht wordt besteed aan voorlichting en ondersteuning van allochtone ondernemers.


Delft /Den Haag, 3 oktober 2006

Trefwoorden: Awards

Contact Koninklijke Vereniging Mkb-nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share