Harde criteria nodig bij zondagopenstelling winkels

Door: Koninklijke Vereniging Mkb-nederland  24-10-2006
Trefwoorden: Zondagopenstelling

Om oneerlijke concurrentie in de zondagopenstelling van winkels tegen te gaan, moeten op centraal niveau harde criteria worden ingevoerd. De 'erkenningscriteria toeristische centra' die de Belgische federale regering onlangs heeft vastgesteld kunnen hiertoe als voorbeeld dienen, stelt MKB-Nederland. Op dit moment zijn gemeenten vrij om zelf te bepalen of winkels al dan niet op zondag open mogen zijn, waarbij gemeenten zich graag als 'toeristisch' presenteren ter legitimatie van een verruimde zondagopenstelling.

Nu zelfs een gemeente als Almere zich recent tot toeristische trekpleister heeft uitgeroepen ter legitimering van de verruimde zondagopenstelling, acht MKB-Nederland de tijd rijp dat hiervoor op nationaal niveau objectieve toetsingscriteria worden ingevoerd. In België moeten gemeenten aan acht criteria voldoen om de erkenning als toeristische gemeente te krijgen. Zo moet er in 'toeristische gemeenten' bij onze zuiderburen minstens één bezienswaardigheid zijn van minimaal 5.000 bezoekers per jaar. Er moeten 55.000 toeristische overnachtingen op jaarbasis worden geboekt of 1 horecazaak aanwezig zijn per 150 inwoners. Verder dient er een indicatie te zijn van het aantal toeristen en de impact op de lokale handel moet helder zijn. Ook dient de gemeente over een investeringsplan te beschikken op het gebied van toerisme en moet er een erkend toeristisch centrum (in Nederland de VVV) gevestigd zijn.

MKB-Nederland vindt deze nieuwe Belgische wet een prima eerste uitgangspunt om ook in Nederland tot nationaal geldende spelregels te komen die een gelijk speelveld biedt voor alle ondernemers. Uit de evaluatie van de Winkeltijdenwet, die onlangs naar de Tweede Kamer is gezonden, komt naar voren dat 2/3 van de Nederlandse consumenten de huidige openingstijden vol*doende vinden. Verder verkiest 75% van de winkeliers de eigen zondagsrust boven open*stelling, waarbij geen grote tegen*stel*lingen zijn tussen mkb en grootwinkelbedrijf. Ook voor 80% van de werknemers gaat elke zondag koopzondag te ver. Verder vindt de koepel*organisatie dat gemeen*ten en politie de wetgeving dan wel dienen te handhaven. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat gemeenten hier nauwelijks aandacht aan schenken.

Winkeliers beschikken op dit moment niet over een 'gelijk speelveld' met oneerlijke concurrentie tot gevolg. Een winkel in Amsterdam Centrum mag elke zondag open zijn, terwijl men op de Overtoom maar eens per maand de deuren op zondag mag openen. Evenzo kan een meubelboulevard in Utrecht elke zondag open, terwijl meubelzaken in Bunnik zondags hun deuren gesloten moeten houden. Meer dan de helft van de Nederlanders is 'de weg al kwijt' en kan niet aangeven op welke zondagen in het jaar de winkels in hun woonplaats open zijn. De Tweede Kamer debatteert pas na de verkiezingen over het vervolg van de Winkeltijdenwet. Het afschaffen van de Winkeltijdenwet of het verder decentraliseren van de bevoegdheden, is naar de overtuiging van MKB-Nederland niet de oplossing. Het oplossen van de nationale achterdeur van het toeristisch regime, vraagt ook om een nationale oplossing. Alleen centrale regels kunnen een einde maken aan de willekeur en oneerlijke concurrentie.

Delft, 24 oktober 2006

Trefwoorden: Zondagopenstelling

Contact Koninklijke Vereniging Mkb-nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share