MKB Nederland - Deze maand in Ondernemen!

Door: Koninklijke Vereniging Mkb-nederland  07-03-2006
Trefwoorden: Mkb, Belangenorganisatie

• Neelie Kroes wil einde aan monopolie reizigersvervoer NS

Het monopolie van de Nederlandse Spoorwegen op reizigersvervoer moet op termijn op de helling. Dat vindt Europees Commissaris Neelie Kroes van Mededinging. In het maartnummer van magazine Ondernemen! (MKB-Nederland) zegt zij persoonlijk veel te voelen voor het standpunt van het Europees Parlement hierover. Dat wil het binnenlandse personenvervoer per spoor liberaliseren.

De Europese Commissie zelf wil het reizigersvervoer per spoor alleen vrijgeven voor de gehele EU, niet voor nationale spoorwegnetten. Commissaris Kroes neemt hier een afwijkend standpunt in.
Twee jaar geleden heeft de (vorige) Commissie het zogenoemde derde Spoorwegpakket gelanceerd. Daarin staat zij een stapsgewijze liberalisering voor. Het Europarlement heeft nog geen besluit genomen over het pakket, omdat het vindt dat de voorstellen niet ver genoeg gaan. Dat vindt Kroes ook.
Overigens heeft de NS tot 2015 het wettelijke alleenrecht voor het hoofdrailnet in Nederland. Volgens haar is dat niet in strijd met Europese regels.

In het vraaggesprek spreekt Kroes haar zorg uit over “concurrentieverstoringen” op de Europese energiemarkt. Zij vindt dat vraag en aanbod van energie op nationaal niveau in onbalans verkeren. Zij wijt dit deels aan de “nog steeds zeer dominante” positie van voormalige monopolisten. Nieuwe toetreders krijgen onvoldoende kansen, zegt zij. Kroes kondigt aan later dit jaar met maatregelen te komen om meer concurrentie te krijgen op de energiemarkt.


• Minder winstbelasting voor IB-ondernemer

Staatssecretaris Joop Wijn (CDA) van Financiën introduceert volgend jaar de ‘mkb-winstvrijstelling’: een extra winstvrijstelling in de inkomstenbelasting. Tevens verlaagt hij het opstaptarief in de vennootschapsbelasting van 25,5 naar 20 procent. Ook het reguliere vpb-tarief gaat volgens de bewindsman verder omlaag.

Wijn ontvouwt zijn belastingplannen voor 2007 in een interview in het maart-nummer van Ondernemen!, het opinieblad van MKB-Nederland.

De ‘mkb-winstvrijstelling’ is een volstrekt nieuw instrument. Ondernemers die inkomstenbelasting betalen (zelfstandigen en vof’s), krijgen een fiscale vrijstelling van 5 tot 10 procent over de winst. “Het tarief staat nog niet vast”, aldus de staatssecretaris. “Dat hangt af van het kamerdebat. Het wordt een knopje waar we aan kunnen draaien. Daar kan het mkb jarenlang plezier van hebben.”

De bewindsman verlaagt ook het opstaptarief in de vennootschapsbelasting van 25,5 naar 20 procent. “Dat noemen we voortaan het mkb-tarief. Vooral bv’s met een kleine winst profiteren daarvan.” Het reguliere vpb-tarief bengt Wijn terug naar 26 procent of lager. Ondernemingen betalen dit jaar 29,6 procent vpb.

Voor de financiering van zijn plannen gaat Wijn bij de onderhandelingen over de Miljoenennota extra geld bij het kabinet claimen. “De afgelopen jaren is terecht gelet op de koopkrachtondersteuning voor 65-plussers en bijstandgerechtigden. Maar nu is het bedrijfsleven absoluut weer aan de beurt.” De staatssecretaris zal een deel van de belastingverlaging financieren uit grondslagverbreding, dus minder aftrekmogelijkheden. Op dit moment ligt er een voorstel om de afschrijving van onroerend goed te beperken.

Wijn pleit in het interview verder voor versoepeling van het ontslagrecht. Hij is het op dit onderwerp eens met MKB-Nederland. “Ik ben van mening dat het mkb weer mensen gaat aannemen als het ontslagrecht wordt versoepeld.” De staatssecretaris hoopt dat de sociale partners in de Sociaal Economische Raad (SER) “goed inzien wat voor fatsoenlijke mentaliteit het mkb heeft ten opzichte van het eigen personeel.”


Delft, 6 maart 2006

Trefwoorden: Belangenorganisatie, Mkb

Contact Koninklijke Vereniging Mkb-nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share