MKB-Nederland: voeg Buma, Sena, Videma, Reprorecht en Thuiskopie samen

Door: Koninklijke Vereniging Mkb-nederland  30-01-2006
Trefwoorden: Juridisch, Auteursrechten, Muziekrechten

MKB-Nederland wil dat minister Donner van Justitie alle heffingsinstanties voor muziek-, beeld-, en aanverwante rechten samenvoegt. Het gaat om Buma en Sena (muziek), Videma (beeld) en de stichtingen Reprorecht en Thuiskopie (kopieerwerk). De vijf organisaties hebben elk een eigen van elkaar afwijkende werkwijze, wat volgens MKB-Nederland een bron van ergernis is voor ondernemers. De administratieve verplichtingen zijn omslachtig en tijdrovend.

MKB-Nederland concludeert dat het resultaat van alle overheidspogingen om de administratieve lasten te verminderen vooralsnog ruimschoots onvoldoende is: ondernemers ervaren in hun dagelijkse werk nog geen enkele afname, terwijl het aantal rechteninnende instanties de afgelopen jaren zowel in aantal als in omvang groeide.

Zo krijgt een winkelier doorgaans te maken met minstens vijf organisaties die facturen sturen voor het gebruik van muziek, beeld en kopie in de winkel. Buma en Sena innen gelden voor de muziekrechten van componisten, tekstschrijvers en muzikanten. Videma doet dit voor de houders van beeldrechten. De stichting Reprorecht int de vergoeding voor fotokopieën van auteursrechtelijke werken, terwijl de stichting Thuiskopie rekeningen stuurt aan iedere verkoper van blanco CD’s en DVD’s. De vijf doen dit op hun eigen wijze, met eigen termijnen, meeteenheden en incassosystemen.

De status van deze organisaties is niet altijd duidelijk. Een wettelijke basis voor hun activiteiten ontbreekt veelal. Tegenover de betalingsplicht van de winkelier staat geen zekerheid dat de betreffende ondernemer daarmee aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan. MKB-Nederland stelt daarom voor de vijf instanties samen te voegen.
Zo kan bureaucratie en dubbel werk worden tegengegaan. Vijf facturen kunnen dan worden vervangen door één nota. MKB-Nederland wil daarbij met de samenvoeging bereiken dat er een einde komt aan willekeur in te incasseren bedragen en bovenmatige tariefstijgingen

Trefwoorden: Auteursrechten, Beeldrechten, Juridisch, Muziekrechten,

Contact Koninklijke Vereniging Mkb-nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share