Splitsingswet energie door keuzes Senaat halfbakken compromis

Door: Koninklijke Vereniging Mkb-nederland  15-11-2006
Trefwoorden: Energiemarkt, Poldercompromis

MKB-Nederland is teleurgesteld dat de Eerste Kamer vannacht niet heeft gezorgd voor meer eenduidigheid op de energiemarkt. De Senaat heeft het wetsvoorstel over de splitsing van de energiebedrijven dusdanig geamendeerd, dat verplichte loskoppeling van de distributienetten en de commerciële activiteiten (productie en handel) van de baan is.

Het is positief, zo stelt de mkb-koepel, dat de Eerste Kamerleden na tien jaar discussiëren een knoop hebben doorgehakt. De nieuwe wet geeft de minister van Economische Zaken de mogelijkheid te voorkomen dat Nederlandse netten in commerciële buitenlandse handen vallen. Dan kan hij een bedrijf alsnog verplichten zich op te delen. Maar het is een gemiste kans dat niet voor duidelijkheid op de lange termijn is gekozen.

MKB-Nederland is altijd voor splitsing geweest. Het onderbrengen van de commerciële belangen in aparte bedrijven die vrij en eerlijk concurreren met nieuwe toetreders, creëert marktwerking. En daarmee de vrije keuze van een klant voor een leverancier. Was het oorspronkelijke wetsvoorstel aangenomen, dan had er voor de komende 30 jaar een duidelijk marktmodel kunnen functioneren.

De nu gekozen oplossing is typisch een halfbakken poldercompromis om de energiebedrijven, die fel tegen splitsing zijn, tegemoet te komen. De Eerste Kamer zegt weliswaar dat de huidige bedrijven het nieuwe toetreders op de markt niet moeilijk mogen maken. Ook dan mag de minister ingrijpen. Maar onder welke voorwaarden de minister dat wel en niet mag is onduidelijk.. Ook is nog niet helder hoe het toezicht is geregeld. Dat schept onzekerheid voor de klant.

Delft, 15 november 2006

Trefwoorden: Energiemarkt, Poldercompromis

Contact Koninklijke Vereniging Mkb-nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share