‘Stopwatch-gemeenten’ gespitst op snelle doorlooptijden vergunningen

Door: Koninklijke Vereniging Mkb-nederland  11-05-2006
Trefwoorden: Mkb, Overheid, Stopwatch

Gemeenten kunnen zich nog tot 1 juni aanmelden bij MKB-Nederland

Nederlandse gemeenten kunnen zich nog tot 1 juni aanmelden voor het project ‘Stopwatch’ van MKB-Nederland, waarbij gemeenten de doorlooptijden van vier typen vergunningen laten doormeten door advocatenkantoor Van Till Advocaten in Amsterdam. De doelstelling van het project, waarover alle burgemeesters in april zijn aangeschreven, is bespoediging van de algehele vergunningverlening. In het onderzoek worden gemeenten *n ondernemers onder de loep genomen. Gemeenten krijgen inzicht in de beslistermijnen van hun vergunningen. Dit is mede relevant met het oog op een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer waarschijnlijk deze maand aanneemt, waarbij gemeenten een dwangsom verschuldigd zijn als ze de wettelijke beslistermijn overschrijden. Daarbij wil MKB-Nederland inzicht krijgen in de kwaliteit van de vergunningaanvragen van ondernemers, die immers ook zelf debet kunnen zijn aan vertragingen bij een onjuiste of onvolledige vergunningaanvraag.

Het project ‘Stopwatch’ duurt acht maanden: van 1 juni 2006 tot 1 februari 2007 zal Van Till Advocaten per deelnemende gemeente van vier typen vergunningen registreren wanneer de uiteindelijke beslissing op de vergunningaanvraag heeft plaatsgevonden. In het onderzoek worden betrokken: de gebruiksvergunning, de lichte bouwvergunning, de reclamevergunning en de evenementenvergunning – vier vergunningen die ondernemers regelmatig aanvragen. Omdat het wetsvoorstel dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer – een initiatief van de kamerleden Aleid Wolfsen (PvdA) en Ruud Luchtenveld (VVD) – niet alleen betrekking heeft op vergunningaanvragen, wordt in het onderzoek ook de beslistermijn op bezwaarschriften betrokken.

Zoals het er nu naar uitziet, zijn gemeenten als het wetsvoorstel kracht van wet heeft straks een dwangsom verschuldigd als de wettelijke beslistermijn verstreken is. Gemeenten die de doorlooptijden van vergunningen nu laten doorlichten, zien waar mogelijke bottlenecks zitten en kunnen eventueel maatregelen nemen om de procedure te versnellen, zodat vergunningen op tijd worden verleend en mogelijke dwangsommen in de toekomst worden voorkomen. Mocht blijken dat ondernemers vergunningen regelmatig onvolledig of onjuist invullen, dan is dit voor MKB-Nederland aanleiding om ondernemers – in samenwerking met de gemeenten – hierover te gaan voorlichten.

In maart 2007 wordt het project afgesloten met een feestelijke bijeenkomst, waarbij ook de ‘snelste gemeente van Nederland’ bekend wordt gemaakt: de deelnemende gemeente die de kortste doorlooptijden van vergunningen en bezwaarschriften heeft laten registreren. Een jury, bestaande uit prof. dr. F.E. Kwakman (hoogleraar Professional Services aan de Nyenrode Business Universiteit), Anne Marie Rakhorst (directeur onderzoeksbureau Search en Zakenvrouw van het jaar 2000), een advocaat bestuursrecht van Van Till Advocaten en MKB-Nederland-voorzitter Loek Hermans, zal de snelste gemeente bekend maken. Iedere gemeente die aan het onderzoek heeft deelgenomen wordt ge*nformeerd over de eigen ‘scores’ en indien van toepassing, het bedrag aan dwangsommen dat de gemeente verschuldigd zou zijn als het eerder genoemde wetsvoorstel kracht van wet zou hebben. Alleen de tien snelste gemeenten worden bekend gemaakt.

Een twintigtal gemeenten heeft zich inmiddels bij MKB-Nederland als deelnemer aan het project Stopwatch aangemeld; een even grote groep wil deelname nog bespreken in ofwel de raad, of het college van B&W. Om zoveel mogelijk gemeenten de gelegenheid te bieden deel te nemen, heeft MKB-Nederland de inschrijftermijn verlengd tot 1 juni 2006; oorspronkelijk lag de deadline op 10 mei.


Delft, 11 mei 2006

Trefwoorden: Mkb, Overheid, Stopwatch

Contact Koninklijke Vereniging Mkb-nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share