‘Wetsvoorstel biedt opening voor snel einde bouwstagnatie’

Door: Koninklijke Vereniging Mkb-nederland  13-03-2006
Trefwoorden: Bouw, Mkb, Politiek

DEN HAAG, 10 MAART 2006 – VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland zijn blij dat het kabinet nu een wetsvoorstel luchtkwaliteit heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De juridische toetsing van afzonderlijke bouwprojecten aan de luchtkwaliteit moet echter wel definitief tot het verleden gaan behoren. De drie organisaties vrezen dat dit met het wetsvoorstel nog niet volledig is gegarandeerd. Het bedrijfsleven voert met de overheid nog overleg over de precieze juridische uitwerking van het wetsvoorstel.

Het in het wetsvoorstel voorgestelde ‘nationaal programma luchtkwaliteit’ biedt een opening om snel een einde te maken aan de stagnatie van bouwprojecten, die het gevolg is van de Europese normen voor fijn stof. De laatste jaren heeft de Raad van State een groot aantal besluiten voor de aanleg van wegen en de bouw van woningen vernietigd omdat niet wordt voldaan aan de strenge normen. Niet omdat die projecten zelf fijn stof veroorzaken, maar omdat zij verkeer aantrekken.

Het kabinet stelt nu een nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit voor. Daarin worden de positieve effecten op de luchtkwaliteit opgenomen van de 'bronmaatregelen', zoals roetfilters, waarvoor het kabinet al 900 miljoen euro heeft uitgetrokken. Daarnaast worden de indirecte negatieve effecten van nog aan te leggen wegen, woningen en bedrijventerreinen op de luchtkwaliteit opgenomen. Op die manier moet een robuust plan ontstaan waarmee Nederland op termijn de Europese grenswaarden voor fijn stof haalt.

Het wetsvoorstel maakt verschil in projecten die wel en die niet in betekenende mate - indirect - bijdragen aan de luchtkwaliteit. De effecten van projecten die niet in betekenende mate bijdragen worden meegenomen in het nationaal programma. Besluiten over deze projecten kunnen niet meer worden vernietigd vanwege de luchtkwaliteit.

Bij de projecten die wel in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit, wordt afzonderlijk juridisch getoetst of zij passen in het nationaal programma. VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland zijn bezorgd dat hiermee nog niet is gegarandeerd dat de huidige impasse voor realisatie van deze projecten volledig is weggenomen. Over eventuele alternatieven wordt nog overleg gevoerd met de overheid.

Trefwoorden: Bouw, Mkb, Politiek

Contact Koninklijke Vereniging Mkb-nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share